Sökning: "Kommunism"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Kommunism.

 1. 1. Europas delade förflutna: En historiedidaktisk undersökning rörande den kommunistiska brottshistoriens plats i den europeiska historiekulturen med utgångspunkt i Pragdeklarationen 2008

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Algot Thorin; [2019]
  Nyckelord :historia; historiebruk; historiekultur; historiemedvetande; historiedidaktik; kommunism; nazism; totalitarism; Europa; västeuropa; östeuropa; Europeiska Unionen; EU; Pragdeklarationen; Europaparlamentet; 1900-tal; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mot Strömmen i Svensk Press : Proletärens skildring av Nordkorea 1970-2015

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ali Al-Soufi; [2018]
  Nyckelord :Nordkorea; Proletären; Kommunism; Ideologi; Diskursanalys; Press; Presstudie; Tidning; KPML r ; Kommunistiska Partiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En levande historia : Hur Forum för levande historia levandegör det förflutna genom historisk empati

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Patrik Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Historisk empati; Forum för levande historia; Historieförmedling; Förintelsen; Kommunism; Historical empathy; Historical positionality.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze how the Swedish government agency Forum för levande historia mediates historical understanding through attempts to bridge distance in time and space. With reference to the concept of historical empathy I examine two publications by the Forum för levande historia agency to illustrate how history may be conveyed in a way which constitutes historical empathy in relation to secondary school students. LÄS MER

 4. 4. Kommunismen i läroplaner : En artikelstudie om hur kommunismen porträtteras i våra läroplaner och i läroböcker under åren: 1955, 1969, 1980, 1994 och 2011.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Eric Berg; [2018]
  Nyckelord :kommunism; läroplaner;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från "antifascistisk skyddsmur" till "tecken på statsförbrytelser": Narrativ analys av framställningen av Berlinmuren i Neues Deutschland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Lisa Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Berlinmuren; narrativ analys; kommunism; DDR; Neues Deutschland; European Studies; Europastudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 1961 a concrete wall through the city of Berlin was erected and further determined the division between a once united Germany into West and East Germany. In East Germany the communist party had the power and the newspaper Neues Deutschland to spread its propaganda, until the fall of the Berlin wall in 1989. LÄS MER