Sökning: "Kommunplacering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Kommunplacering.

 1. 1. Hej Sverige! Jag skulle vilja bo här, snälla!

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Samir Kakeh; [2020-09-10]
  Nyckelord :Bosättning; Kommunplacering; Nyanlända; Syriska; Flyktingar; ABO; EBO; Bostad;

  Sammanfattning : Syfte:Denna studie syftar till att öka förståelse kring nyanlända flyktingars upplevelser kring boende i Sverige. Då boende och bosättningsmöjligheter för nyanlända kan ske både med hjälp av det offentliga och på egen ämnar även uppsatsen att skapa förståelse kring nyanländas upplevelser i relation till svensk offentlig förvaltning. LÄS MER

 2. 2. Jag vill inte flytta härifrån : en undersökning av kommuners rätt att flytta tillbaka utplacerade ensamkommande barn till anvisningskommunen.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Branegård; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ensamkommande barn som placerats ut i andra kommuner än sin anvisningskommun, ska efter beslut i kammarrätten flyttas tillbaka till anvisningskommunen mot sin vilja. Syftet är att förstå de olika parternas sätt att argumentera i sakfrågan och sätta dessa argument i relation tillkommunplacering och mottagandet av ensamkommande barn ur ett övergripande samhällsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Det är jobbigt att inte ha eget boende, men ännu jobbigare om man skulle blivit tvingad…Nyanlända flyktingars val att bosätta sig i Göteborg och deras boendesituation

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nasra Ali Hussein; Olena Zan; [2009-07-01]
  Nyckelord :Nyanländ; kommunplacering; inneboendesituation; rational choice;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka varför nyanlända flyktingar tackar nej till ett Migrationsverkets kommunplaceringserbjudande och väljer att bosätta sig i Göteborg, samt hur inneboendesituationen påverkar deras tillvaro. Våra huvudfrågeställningar är  Hur beskriver flyktingar anledningar till att de tackar nej till kommunplacering? Vilken roll spelar informationen om kommunplacering från Migrationsverket inför beslut om bosättning i Göteborg? Hur upplever de sin nuvarande inneboendesituation och dess inverkan på deras tillvaro?För att nå syftet har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod som består av intervjuer med fem nyanlända flyktingar. LÄS MER