Sökning: "Kommunreformen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Kommunreformen.

 1. 1. Kommunsammanläggningen i Årjängs kommunblock 1968-1974 : Om lokala motsättningar i samband med kommunblocksreformensgenomförande.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Wiig Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Kommunsammanläggning; Kommunreformen; Kommunblock; Storkommunreformen; Årjäng; Värmland; Karlstad;

  Sammanfattning : Regeringen och Kungliga Maj:t drev en linje om att Sverige behövde reformera kommunernaså att de kunde bli ekonomiskt och socialt starkare, resultatet blev en riksomfattande reformsom avgjordes i flera steg. I min studie så har jag tittat på min hembygd och hur den senastekommunsammanläggningens motsättningar gav sig till känna i de kvarlevor som finns ikommunarkivet. LÄS MER

 2. 2. Kommunalt självstyre i Enköping och Uppsala 1862 - 1887

  Magister-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Johan Rydstedt; [2011]
  Nyckelord :Kommunalt självstyre; Kommunreformen; 1862;

  Sammanfattning : Sweden was transformed to a democratic industrial society in the late 19th century. Political influence had been bound to the four estates, nobles, clergy, burghers and farmers. The reforms of the 1860s moved Sweden towards political democracy with universal suffrage. At the national level a two-chamber parliament was established in 1866. LÄS MER

 3. 3. Kommunsammanläggningar i Halland : En jämförelse av attityder och problem inför kommunreformerna 1952 och 1974 i Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Ambjörn Lindfors; [2010]
  Nyckelord :Kommunsammanläggning; kommunsammanslagning; kommun; kommunreform;

  Sammanfattning : Sverige genomförde två stora kommunindelningsreformer under 1900-talet. Den ena varstorkommunreformen som kom 1952, och den andra var den så kalladekommunblocksreformen som kom 1974. LÄS MER