Sökning: "Kommunsammanläggning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Kommunsammanläggning.

 1. 1. Kommunutredningen 2020: Ett politiskt perspektiv på kommunsammanläggningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Edvina Palmcrantz; [2021]
  Nyckelord :Kommunsammanläggning; Bacchi; WPR; problemframställning; policyanalys.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har vid två tillfällen genomfört territoriella kommunreformer genom kommunsammanläggningar. Dessa genomfördes 1952 samt 1971–1975. 2017 tillsattes en parlamentarisk kommitté vars uppdrag var att på nytt se över de kommunala utmaningarna. LÄS MER

 2. 2. Opinionen i pressen under kommunsammanläggningen 1968-1974 : Medias rapportering om lokala motsättningar emellan centrum och periferi under kommunblocksreformen i Årjängs kommunblock.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Wiig Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Kommunsammanslagning; Kommunblocksreformen; Kommun; Årjäng; Årjängs Kommun; Medieanalys; Media; Pressen; Lokalpress; Kommunsammanläggning;

  Sammanfattning : The government has in several steps decided about municipal mergers during the 20thcentury. In many places the mergers provided the basis for a local conflict. This conflict wasnot always easy to resolve and lives in many places remain in today's municipal issues. LÄS MER

 3. 3. Kommunsammanläggningen i Årjängs kommunblock 1968-1974 : Om lokala motsättningar i samband med kommunblocksreformensgenomförande.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Wiig Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Kommunsammanläggning; Kommunreformen; Kommunblock; Storkommunreformen; Årjäng; Värmland; Karlstad;

  Sammanfattning : Regeringen och Kungliga Maj:t drev en linje om att Sverige behövde reformera kommunernaså att de kunde bli ekonomiskt och socialt starkare, resultatet blev en riksomfattande reformsom avgjordes i flera steg. I min studie så har jag tittat på min hembygd och hur den senastekommunsammanläggningens motsättningar gav sig till känna i de kvarlevor som finns ikommunarkivet. LÄS MER

 4. 4. Doroteas kamp mot sammanläggningen 1961–1973 : En fallstudie av Doroteas kamp mot kommunblocksreformen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Cecilia Mtuya; [2017]
  Nyckelord :municipal block reform; kommunblocksreform; kommunsammanläggning; dorotea kommun;

  Sammanfattning : The Swedish government has initiated two municipal reforms in Sweden. During 1952 named “Storkommunsreformen” and during 1962 – 1974 named “Kommunblocksreformen”. Some of municipalities clearly resisted, especialy against municipality reform (Kommunblocksreformen) of 1962-1974. LÄS MER

 5. 5. Kommunsammanläggningar i Halland : En jämförelse av attityder och problem inför kommunreformerna 1952 och 1974 i Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Ambjörn Lindfors; [2010]
  Nyckelord :Kommunsammanläggning; kommunsammanslagning; kommun; kommunreform;

  Sammanfattning : Sverige genomförde två stora kommunindelningsreformer under 1900-talet. Den ena varstorkommunreformen som kom 1952, och den andra var den så kalladekommunblocksreformen som kom 1974. LÄS MER