Sökning: "Komparativ rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 436 uppsatser innehållade orden Komparativ rätt.

 1. 1. Naturen som rättssubjekt? En posthumanistisk och komparativ studie om möjligheterna att stärka det rättsliga skyddet för naturen i Sverige

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacqueline Kanerot; [2021-02-03]
  Nyckelord :Miljörätt; Miljöskyddslagstiftning; Naturens rättigheter; Naturen som rättssubjekt; Posthumanism; Post-antropocentrism; Komparativ studie; Ecuador; Sverige;

  Sammanfattning : Människors påverkan på miljön har under de senaste århundradena blivit alltmer påtaglig och är nu så stor att vi trätt in i en ny geologisk epok kallad ”antropocen”, människans tidsålder. Flera initiativ har dock tagits till att lösa de klimatrelaterade problemen vi står inför, men om vi riktar blicken mot Sverige går utvecklingen för att nå upp till de 16 miljömålen som beslutats av riksdagen åt fel håll. LÄS MER

 2. 2. Ändrade förhållanden i internationella avtal - Om force majeure, hardship och möjligheterna att undgå skadeståndsansvar vid fullgörelsehinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jesper Lundborg; [2021]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Kommersiell avtalsrätt; Komparativ rätt; Förmögenhetsrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : International commercial contracts involve a greater risk of change of circumstances affecting the parties’ possibility to perform. This thesis mainly examines how the seller can avoid liability to pay damages because of non-performance, especially in relation to the Covid-19 pandemic. LÄS MER

 3. 3. Laga god beredskap : En komparativ studie av svensk och finsk beredskapslagstiftning från ett konstitutionellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magnus Jansson; [2021]
  Nyckelord :beredskap; beredskapslag; författningsberedskap; komparativ rätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Anonyma vittnen – Hur långt kan lagstiftaren gå i kampen mot organiserad brottslighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emil Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Anonyma vittnen; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Anonymous witness statements are legal in Norway and have been since 2001. Advocates for a similar system in Sweden believe a system with anonymous witness statements can be a counteract to organized crime and the lethal force that has increased during recent years. LÄS MER

 5. 5. Rätt och fel och all moral emellan : En komparativ analys av de manliga karaktärerna i Katarina von Bredows Syskonkärlek och Klättra Uppåt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ida Lynne; [2021]
  Nyckelord :gender; masculinities; femininity; Katarina von Bredow; Connell; Regis; romance; YA; genus; maskuliniteter; femininitet; Katarina von Bredow; Connell; Regis; romance; YA;

  Sammanfattning : The aim of this study was to discover if there has been any changes regarding the male ideal in YA literature over time based on the gender related changes that recently have taken place in the Swedish society. The investigation is completed through a comparative analysis of the male characters in Katarina von Bredow’s Syskonkärlek (1991) and Klättra Uppåt (2020) from the female protagonists’ perspective. LÄS MER