Sökning: "Kompassen"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Kompassen.

 1. 1. Applying Human-scale Understanding to Sensor-based Data : Generating Passive Feedback to Understand Urban Space Use

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Adam Eriksson; Hugo Uppling; [2021]
  Nyckelord :movement data modelling; urban space use; forecasting; time series; space syntax; Prophet; citizen passive feedback;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how parametrization of large-scale person movement data can contribute to describing the use of urban space. Given anonymous coordinate and timestamp data from a sensor observing an open-air mall, movement-based parameters are selected according to public life studies, behavioral mapping, and space syntax tools. LÄS MER

 2. 2. "Det är jag som styr kompassen" : En kvalitativ studie om hur rektorer uppfattar sitt uppdrag och tillhörande ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Troberg; Madeleine E. Carlssson; [2021]
  Nyckelord :Leadership; principals responibility; systematic quality work; quality; Kvalitet; ledarskap; systematiskt kvalitetsarbete; rektors ansvar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur rektorer kan uppfatta sitt uppdrag med tillhörande ansvar i utförandet samt i planerandet av det systematiska kvalitetsarbetet. För att få svar på vårt syfte och tillhörande frågeställning har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Ensamma tillsammans till vänster om kompassen : En enkätanalys av Breadtubes politiska påverkan på sin publik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Dante Enocson; [2021]
  Nyckelord :Breadtube; YouTube; Twitch; Streaming;

  Sammanfattning : Streaming on Twitch and creating content for YouTube is a relatively new platform for politically aimed content. This study aims to find out, through surveying the platform forums of Breadtube, if this content has changed the users political views over the course of two years. LÄS MER

 4. 4. Berätta för att lära : Tell to Learn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ebba Danckwardt-Lillieström; Steffanie Johansson; [2021]
  Nyckelord :storytelling; visuell storytelling; bilderbok; livsmedel; dramaturgisk kurva;

  Sammanfattning : Berättelser har funnits i urminnes tider där de använts för underhållning samt ett sätt att förmedla lärdomar. Alla berättelser bygger på någon typ av storytelling som innefattar en rad olika principer för att lyckas fånga mottagaren på olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Förväntningsgapet inom revision : Ur ett yrkesetiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elena Krona; Linnea-Nofar Lechner; [2020]
  Nyckelord :Audit; Expectation gap; Expectation; Ethical dilemma; Ethical pressure; Fraud; Revision; Förväntningsgap; Förväntningar; Etiska dilemman; Etisk påtryckning; Bedrägeri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet förväntningsgap kan beskrivas såsom skillnaden mellan vad revisorer förväntas leverera och vad revisorer i praktiken levererar. Förväntningsgapet ses som ett problem för revisorer eftersom ju större förväntningsgapet är, desto lägre tillförlitlighet, vinstmöjlighet och anseende tillskrivs revisorers arbete. LÄS MER