Sökning: "Kompatibilism"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Kompatibilism.

 1. 1. Trälbunden vilja för frihet : En studie om frihetsbegreppet i Martin Luthers skrift Om den trälbundna viljan.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Maja Svedmark; [2017]
  Nyckelord :Martin Luther; Om den trälbundna viljan; Frihet; Fri vilja; Predestination; Determinism; Freedom of indifference; Freedom for excellence; Kompatibilism; Inkompatibilism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fri vilja, determinism, religiositet och oro : Svenska gymnasieelevers attityder till några existentiella begrepp

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Magnus Olovsson; [2016]
  Nyckelord :Free will; determinism; compatibilism; incompatibilism; religiosity; anxiety; locus of control; psychology; experimental philosophy; Fri vilja; determinism; kompatibilism; inkompatibilism; religiositet; oro; psykologi; experimentell filosofi;

  Sammanfattning : The objective was to examine students’ attitudes versus the concepts of free will and determinism, and to juxtapose these to anxiety and religiosity.An online survey was filled in by 162 Swedish students aged between 18 and 20 in an upper secondary high school. LÄS MER

 3. 3. Den viljande människan och ett gott liv : -En undersökning av viljebegreppet hos Iris Murdoch och Simone de Beauvoir

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Andreas From; [2014]
  Nyckelord :vilja; fri vilja; determinism; kompatibilism; etik; moral; Iris Murdoch; Simone de Beauvoir;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. About free-will : In search for a philosophical and theistic understanding of free-will

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Religionsfilosofi

  Författare :Oliver Li; [2013]
  Nyckelord :free-will; compatibilism; incompatibilism; libertarianism; divine foreknowledge; fri vilja; gudomligt all-vetande; kompatibilism; inkompatibilism; libertarianism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER