Sökning: "Kompetenscenter"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Kompetenscenter.

 1. 1. Digital tjänsteinnovation för kompetenscenter på regional nivå : En fallstudie av Automation Region

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Douglas Gyllhamn; Filip Lindevall; Johan Graff Andersson; [2019]
  Nyckelord :matchmaking; crowdsourcing; community; innovation; kompetenscenter; samverkan; nätverk; digitalisering;

  Sammanfattning : Research question: How can a regional centre of excellence develop new opportunities for digital collaboration? Purpose: The aim of the study is to explore new opportunities for collaboration through interviews of six member companies to the center of excellence Automation Region. The interest in the study is to investigate the value and possible obstacles and needs the members experience in the service / services provided. LÄS MER

 2. 2. Att uppmuntra kunskapsdelning : En fallstudie om styrparametrars påverkan på kunskapsdelning inom en konsultkoncern

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Sofie Harrius; Nils Engman; [2017]
  Nyckelord :knowledge; knowledge sharing; knowledge management; mcs; management control; management control systems; structure; organizational structure; culture; organizational culture; communication; decentralization; consultant; kunskapsdelning; styrning; stryparametrar; kultur; struktur; organisationskultur; organisationsstruktur; kompetenscenter; decentralisering; kunskapshantering; kunskap; kommunikation;

  Sammanfattning : Knowledge management has become increasingly important in organizations and how knowledge can be developed, shared and maintained has been researched more in recent years. The question of whether knowledge is seen as a competitive advantage has gained a great deal of focus in organizations instead of reviewing knowledge management. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskestudenters upplevelse av den kliniska färdighetsträningen på Kompetenscenter : Fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskestuderande

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ninni Wallfelt; [2012]
  Nyckelord :Klinisk färdighetsträning; Kompetenscenter; sjuksköterskestuderande; sociokulturellt perspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syfte med denna studie var att belysa hur sjuksköterskestudenter upplevde den kliniska färdighetsträningen på Kompetenscenter. Metod: Den genomfördes som en empirisk studie med kvalitativ ansats där två fokusgruppsintervjuer med fem sjuksköterskestuderande i vardera utfördes. Deltagarna var mellan 22 och 30 år. LÄS MER

 4. 4. Samverkan och Påverkan! - en studie om hur samverkansprocessen fungerar mellan två människobehandlande kommunala organisationer i Helsingborgs kommun.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Teuta Cakolli; [2010]
  Nyckelord :Key Words: Utredningscentrum; Kompetenscenter Norrehed; Collaboration. Qualitative method.; New institutionalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the process off collaboration between two human service organizations in Helsingborg. Focus lies on Utredningscentrum and Kompetenscenter Norrehed which both are a part of Utvecklingsnämnden. To study this theme I chose to interview seven employees from various levels of both organizations. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet – en otydlig vision med svenskhet som norm : en genusvetenskaplig fallstudie och intersektionell analys av jämställdhetsarbete i en kommunal kontext

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Mie Romée; [2010]
  Nyckelord :arbetsmarknad; Botkyrka; genus; jämställdhet; jämställdhetsintegrering; intersektionalitet; kommun; kön; svenskhet;

  Sammanfattning : This is a case study of work for gender equality, performed by the Employment and Competence Centre (Arbets- och kompetenscenter) in the municipality of Botkyrka. The aim of the study is to explore how gender equality is understood in the context of a municipality, and what underlying assumptions this understanding is based upon. LÄS MER