Sökning: "Kompetensförsörjningsprocess"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Kompetensförsörjningsprocess.

 1. 1. Förbättring och utveckling av kompetensförsörjning : En kvalitativ studie utförd vid Swedavia AB

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eva de la Chapelle; [2017]
  Nyckelord :competence provision; process management; quality improvement; quality management tools; kompetensförsörjning; kvalitetsteknik; kvalitetstekniska verktyg; processutveckling;

  Sammanfattning : An organizations quality management, including process improvement and -development requires continuous work. Quality- and process improvement does not only concern the individual employee but the entire organization. This bachelor thesis is about studying and improving a competence provision process at the organization Swedavia. LÄS MER

 2. 2. Kompetens som strategi : En studie av strategiska kompetensförsörjningsprocesser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Charlotta Backström; [2013]
  Nyckelord :Reell kompetens; Kompetens; Kompetensutveckling; Strategisk Kompetensförsörjning; Kompetensförsörjningsprocess;

  Sammanfattning : I denna uppsats är utgångspunkten att strategiska kompetensförsörjningsprocesser blir allt viktigare som områden för organisationsutveckling. Trots detta saknas forskning avseende fenomenets frekvens och omfattning ur ett pedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Eftersöka, utveckla och vårda : när nyckelkompetensen går på två ben

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Stefan Claesson; Christina Claesson; [2009]
  Nyckelord :Attraction; commitment; competence development; Landstinget Gävleborg; loyalty; key competence; labour market; public sector; personnel mobility; recruitment; specialist competence.; Arbetsmarknad; attraktion; engagemang; kompetensförsörjning; kompetensutveckling; Landstinget Gävleborg; lojalitet; nyckelkompetens; offentlig sektor; personalrörlighet; rekrytering; spetskompetens.;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera hur relationen mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren påverkar offentlig verksamhets möjlighet att attrahera, rekrytera samt behålla nyckelkompetens inom organisationen.   Metod: Studien har utgått från en kvalitativ datainsamlingsmetod genom intervjuer med respondenter ur Landstinget Gävleborg. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie om kompetensförsörjning : Hur ser kompetensförsörjningen ut på fallföretaget och på vilket sätt skulle ett webbaserat verktyg avsett för detta gagna företaget?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Sara Ottergren; [2008]
  Nyckelord :kompetens; kompetensförsörjning; kompetensförsörjningsprocess; personalidé; affärsidé;

  Sammanfattning : This essay contains material of how the competence maintenance works on a chosen company and how a web based tool developed for its use can help companies with competence insur-ance. As competence maintenance is a major factor to have a long term profit it´s necessary to be aware of the company’s future needs in the competence sector. LÄS MER