Sökning: "Komplexa vätskor"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Komplexa vätskor.

 1. 1. Extensional Instability in Complex Fluids: A Computational Study

  Master-uppsats, KTH/Strömningsmekanik och Teknisk Akustik

  Författare :Muhammed Abdulrazaq; [2020]
  Nyckelord :Complex Fluids; Computational Rheology; Elastoviscoplastic Fluids; Instability.; Komplexa vätskor; Beräkningsreologi; Elastoviskoplastiska vätskor; Instabilitet.;

  Sammanfattning : In this study, instability and failure in complex fluids (Elastoviscoplastic fluids) is explored using the classic Considère (F˙ < 0) and stress curvature (σ¨ < 0) criteria. Employing the Saramito model, numerical simulation of the extensional protocol on non-Newtonian fluids is carried out. LÄS MER

 2. 2. Model-based Study of Mixing- using Computational Fluid Dynamics and Experiments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Victor Åberg; Ameer Shareef; [2018]
  Nyckelord :Fluid dynamics; Chemical engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mixing in millimeter scale applications faces completely different challenges compared with the macro scale. A thorough understanding of the physics and mass conservation principles that are affecting the fluid dynamics, are therefore key for development and successful implementation of mixers, in an existing process. LÄS MER

 3. 3. The rheological characterization of jetting fluids at high shear rates using a piezo axial vibrator.

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Olov Rosén; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis covers the design, manufacturing and testing of aPiezo Axial Vibrator type rheome-ter, with the goal of characterizing jetting fluids at high shear rates. The project was carried out at Micronic Mydata AB and is associated with jet printing for the production of electronics. LÄS MER

 4. 4. Interactive 2D Particle-based Fluid Simulationfor Mobile Devices

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Daniel Månsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report presents an implementation of a uid simulation algorithm, capable of running at 60 frames per second on a modern handheld tablet device. The goal was to create an interactive application, usable for helping students understand and visualize some fundamental uid behaviours. LÄS MER

 5. 5. Realtidssimulering av vätskor i datorspel mha partikelsystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Tord Axelsson; [2007]
  Nyckelord :Vätskesimulering; Realtid; Partikelsystem; Partikelinteraktion;

  Sammanfattning : Vätskor känns självklara och naturliga i vår vardag men de kan vara ganska komplexa och svår att simulera i exempelvis ett datorspel. Ett verklighetstroget vattenstänk i ett spel kan absolut ge en ökad realism i spelet och ge en förhöjd spelupplevelse. LÄS MER