Sökning: "Komplexitetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Komplexitetsteori.

 1. 1. Design of High Performance Flanges and its Influence on Manufacturing Costs, Structural Performance and Weight

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Joaquin Alcocer Bonifaz; [2019]
  Nyckelord :manufacturing cost modeling; computer simulated experiments; bolted flanges; aero engines; complexity theory; : tillverkningskostnadsmodellering; datorsimulerade experiment; skruvförbandsflänsar; flygmotorer; komplexitetsteori;

  Sammanfattning : This project attempts to research the manufacturing cost, with an emphasis on machining, of high performance flanges for Turbine Rear Structure (TRS) applications, as well as the tradeoffs with structural performance and weight. A combination of traditional cost modelling techniques from the literature, as well as, the non-conventional manufacturing complexity index, as cost indicator are implemented. LÄS MER

 2. 2. Delat ledarskap i den komplexa organisationen - En kvalitativ studie av delat ledarskap utifrån ett kommunikationsperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Annika Appelqvist; [2018]
  Nyckelord :delat ledarskap; komplexitetsteori; CCO; strategisk kommunikation; relationellt ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Shared leadership – A qualitative study of shared leadership from a communication perspective This study aims to examine shared leadership in a complex organization from a strategic communications perspective. Through a case study at Scania University Hospital, managers and co-workers’ opinions about shared leadership are studied in order to receive a better knowledge of shared leadership’s practical condition, execution and communication processes. LÄS MER

 3. 3. "Vi måste tänka hela barn, inte delar av barn" : en studie av specialpedagogisk handledning i förändringsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Johanna Lüddeckens; [2017]
  Nyckelord :Autism Spectrum Disorder; Universal Design for Learning; Systemteori; komplexitetsteori; autismspektrumtillstånd; KASAM; specialpedagogik; handledning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka och kritiskt granska hur specialpedagogisk handledning används för att skapa en inkluderande skola för elever med Autsimspektrumtillstånd (Autism Spectrum Disorder - ASD).  Studien avser att särskilt undersöka hur fyra specialpedagoger arbetar med handledning som syftar till att bidra till att lärare utvecklar strategier/arbetssätt som skapar förutsättningar för lärande och delaktighet hos elever med ASD. LÄS MER

 4. 4. Urban trees are thriving : an explanation of the innovation of the Stockholm soil system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonathan Nyman; [2017]
  Nyckelord :Stockholm soil system; innovation; structural soil; plants; trees; innovation adoption theory; complexity theory; tree officer; landscape architecture;

  Sammanfattning : The situation for urban trees is often highly problematical. Due to the high proximity between different functions in cities, space is often quite limited which makes it hard for plants to establish and grow. LÄS MER

 5. 5. Topological Lower Bounds in Complexity Theory

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Erik Larsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The first goal of this thesis is to present two different methods, originally developed by Björner, Lovász and Yao [4], for proving lower bounds on the worst-case complexity in the linear decision tree model, by applying them to the k-EQUAL PROBLEM. Both methods are based on the computation of topological properties of the intersection lattice of a subspace arrangement. LÄS MER