Sökning: "Komposition"

Visar resultat 1 - 5 av 431 uppsatser innehållade ordet Komposition.

 1. 1. Skräddarsydd musik : Musikern som medkompositör

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Andreas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :komposition; samkomponering; improvisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Musiken inifrån : Att väva in det diegetiska i det icke-diegetiska i filmkomposition

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Jakob Lindhagen; [2021]
  Nyckelord :Filmmusik; film; musik; komposition;

  Sammanfattning : Så långt jag kan minnas har jag alltid funnit gränsdragningen mellan ”musik” och ”ljud” väldigt fascinerande. Som verksam filmkompositör kan frågan också komma att bli väldigt konkret, eftersom filmarbete traditionellt sett involverar en ljudavdelning och en musikavdelning som separat arbetar inom varsitt område. LÄS MER

 3. 3. Sökandet efter en linje, oregelbundenhet och något : En studie av personlig utveckling inom kompositionsprocessen

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Hammarberg Erika; [2021]
  Nyckelord :composition; creative process; big band; jazz; irrational time signatures; linearity; komposition; kompositionsprocess; storband; jazz; irrationella taktarter; linjäritet;

  Sammanfattning : Denna uppsats har formen av en essä. Syftet var att inom kompositionsprocessen synliggöra och studera viktiga parametrar och utvecklingsområden, samt jämföra resultatet mellan avsikten, slutresultatet av kompositionen och det som hände där emellan. LÄS MER

 4. 4. Response : Tre metoder för låtskrivning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maria Niklasson; [2021]
  Nyckelord :låtskrivning; kreativitet; popmusik; komposition; flow;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks tre metoder för låtskrivning. Dessa metoder utgår från tre olika sätt att skriva låtar på där utgångspunkterna är text, basgång eller rytm. Syftet handlar om att ta reda på vilka metoder som gynnar mig bäst i min kreativa process och vilken metod som ger mig mest flow. LÄS MER

 5. 5. Reklamfilm i 9:16 : Hur reklamfilm utformas för att passa det stående formatet i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linnéa Engblom; [2021]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; sociala medier; Instagram; bildformat; komposition; bildanalys; reklamfilm;

  Sammanfattning : Sociala medier fortsätter att vara en av de största plattformarna förmarknadsföring, men forskningen på området släpar efter. Mobiltelefonen somvisningsfönster är något som filmskapare måste förhålla sig till – men hur hanterasde begränsningar och möjligheter som formatet innebär? Detta arbete harundersökt hur skapare av rörlig reklam förhåller sig till formatet 9:16. LÄS MER