Sökning: "Kompositionsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Kompositionsteknik.

 1. 1. Relationen mellan instrumentet och idén

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anton Olsson; [2021-09-22]
  Nyckelord :Komposition; Trummor; Kreativitet; Analys; Tonal Tolkning; Kompositionsprocess; Kompositionsteknik; Huvudinstrument; Bi-instrument; Intuitivt skapande;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie om hur valet av instrument kan påverka en kompositionsprocess och det klingande resultatet. För att kunna utveckla sin kompositionsmetod och synliggöra upplevda kreativa blockader skriver författaren tre stycken till sitt instrumentala projekt Dartanjang. LÄS MER

 2. 2. Cinq Poèmes de Baudelaire : En undersökning av Claude Debussys sångcykel genom en pianists ögon

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Octavian Leyva Dragomir; [2021]
  Nyckelord :Claude Debussy; Cinq poèmes de Baudelaire; Charles Baudelaire; Fleur du mal; klassisk sång; piano; romansinterpretation; romanser;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om Debussys sångsamling Cinq poèmes de Baudelaire; musik skriven i en omtumlande period då Debussy anammar det bohemiska pariserlivet. Han ville med detta verk glänsa med sin kompositionsteknik. LÄS MER

 3. 3. Solokadenser i Mozarts hornkonsert nr 3

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Adam Häggmyr; [2017-09-26]
  Nyckelord :Mozart; Solokadens; Valthorn; Naturhorn;

  Sammanfattning : I detta arbete utforskas solokadenstraditionen och hur den ser ut i dag i jämförelse med hur den såg ut på 1700-talet. Fyra kända valthornisters kadenser till Mozarts hornkonsert nr. 3 i Eb-dur K. 447 analyseras och deras kompositionsteknik och struktur jämförs med kadenserna Mozart själv skrev till sina pianokonserter. LÄS MER

 4. 4. Klangfärg som ett musikdramatiskt verktyg : skriftlig reflektion inom självständigt arbete

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Gustav Lindsten; [2017]
  Nyckelord :Klangfärg; kompositionsteknik; spektralmusik; musikdramatik; live-elektronik;

  Sammanfattning : Det börjar med en ensam sinuston som försiktigt velar fram och tillbaka från en kvartston till en annan. Gradvis läggs fler toner till som vandrar uppåt i register, allt i bestämd numerisk ordning. Först en oktav, sedan en kvint, för att till slut vridas och vändas på vid den lilla och stora tersen. LÄS MER

 5. 5. Ockeghems kompositionsstil - Att komponera som Johannes Ockeghem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Jakob Patriksson; [2013-06-17]
  Nyckelord :Ockeghem; komposition; musikteori; körmusik; mensuralkanon;

  Sammanfattning : Analys och undersökning av Johannes Ockeghems kompositionsteknik med bland annat egen komposition som verktyg. Analysen riktar in sig på tonspråk, temabehandling och kompositionsformer i Ockeghems komponerade mässor. LÄS MER