Sökning: "Koncept"

Visar resultat 1 - 5 av 4171 uppsatser innehållade ordet Koncept.

 1. 1. De som kunde kommit före oss : En inblick i den historiska romanen genom en karaktärsanalys av Jan Guillous Brobyggarna och Vilhelm Mobergs emigrantepos.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alice Ahl; [2024]
  Nyckelord :Jan Guillou; Brobyggarna; Vilhelm Moberg; Utvandrarna; Invandrarna; Nybyggarna; Sista brevet till Sverige; Den historiska romanen;

  Sammanfattning : I denna uppsats ämnar jag undersöka den historiska romanen som koncept genom en karaktärsanalys av fyra romaner av Vilhelm Moberg: Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige, samt en av Jan Guillou: Brobyggarna. Dessa romaner är alla uppbyggda kring karaktärer som besitter mycket beslutsamhet och kampvilja, även om Jan Guillous karaktärer uppvisar kvaliteter som oftare associeras med superhjältar. LÄS MER

 2. 2. Fenomenet 'Clean Girl' : Unga kvinnors identitetsskapande i den digitala tidsåldern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Wallin; [2024]
  Nyckelord :TikTok; Identitetsskapande; Ungdomskultur; Clean Girl;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker särskilt hur unga kvinnor förhåller sig till och interagerar med ”Clean Girl”-fenomenet, en trend som symboliserar en viss estetik och livsstil på TikTok. Genom en kvalitativ metod, inkluderande en dold observation av TikTok-innehåll och intervjuer med unga kvinnor, ger studien insikt i hur dessa individer uppfattar och anpassar sig till de ideal och föreställningar som förmedlas genom denna trend. LÄS MER

 3. 3. Navigating Industry 4.0 to Industry 5.0 : Challenges and Strategies for Workforce Transition and its Relation to SDGs

  Master-uppsats, KTH/Energisystem

  Författare :Dhairysheel Shivaji Ambhore; [2024]
  Nyckelord :Industry 4.0; Industry 5.0; Sustainable Development Goals SDGs ; industry 4.0; industry 5.0; hållbarhetsmål SDGs ;

  Sammanfattning : The Fourth Industrial Revolution, known as Industry 4.0, has ushered in a new era of technological advancement and disruption across Manufacturing Industries. As organizations embrace digital technologies, artificial intelligence, and automation, the workforce faces profound changes in job roles, skill requirements, and training needs. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan identitetsstatus och romantisk anknytning hos unga vuxna

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonas Sohl; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Unga vuxnas psykiska ohälsa ökar samtidigt som deras känsla av sammanhang minskar i Sverige. Utöver förbättrade socioekonomiska förutsättningar, behövs fördjupade kunskaper om målgruppens psykologi och relationella fungerande för att samhället ska kunna erbjuda bättre stöd och behandling för denna målgrupp. LÄS MER

 5. 5. Rättfärdigande av ett förlängt undantagstillstånd: Fallet i El Salvador

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Haris Alagic; Victoria Englund; [2024]
  Nyckelord :Nayib Bukele; State of exception; Auktoritarianism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur ledare kan legitimera sin auktoritära politik med hjälp av sin retorik, mer specifikt undersöks detta i El Salvadors kontext om presidenten Naiyb Bukele. Presidenten har sedan det initiala införandet av undantagstillstånd den 27 mars 2022 förnyat detta 21 gånger, ett tal som många länder anser är för stort. LÄS MER