Sökning: "Koncept"

Visar resultat 1 - 5 av 3755 uppsatser innehållade ordet Koncept.

 1. 1. Konceptframtagning av ett verktyg för montage av spantring på pressvals

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Edward Amoev; Ozan Sagir; [2022]
  Nyckelord :Pappersmassaindustri; TwinRoll press; Mantelsektion; Spantringar; CAD; Konstruktion; SolidWorks; Teknisk design; Sluteffektor; Fingerkuddar; Pressnyp.;

  Sammanfattning : Detta projekt utfördes på uppdrag av Valmet AB på dess anläggning belägen i Sundsvall. Valmet är ett företag som är ledande inom pappersmassaindustrin och utvecklar maskiner samt utrustning inom massa-, pappers- och energiindustrin. En av dessa maskiner är TwinRoll pressen som detta examensarbete handlar om. LÄS MER

 2. 2. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 3. 3. Optimering av slutflöde i produktionslina : Produktion av bakaxelbryggor hos Scania Luleå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Tobias Wahlroos; [2022]
  Nyckelord :kapacitetsökning; arbetsförhållanden; produktion; transport; lean production; socioteknik;

  Sammanfattning : Scania operates in a rapidly changing industry. Technical innovations, environmental requirements and green fuels are just some of the factors that force the transport sector to constantly develop in step with the environment. This is also the case at Scania Luleå and is reflected in the production of rear axle housings to trucks and buses. LÄS MER

 4. 4. Migrating monolithic system to domain-driven microservices : Developing a generalized migration strategy for an architecture built on microservices

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Milan Languric; Leo Zaki; [2022]
  Nyckelord :Domain-Driven Design; monolithic architecture; microservices; serverless; cloud; Domän driven; monolitisk arkitektur; mikrotjänster; serverlös; moln;

  Sammanfattning : As monolithic software grows in complexity, they tend to reach a point where further improvements and maintenance become a significant burden. Therefore, Many organizations consider moving components of their systems into separate microservices. LÄS MER

 5. 5. Verktyg för lavinsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :William Lantz Winberg; [2022]
  Nyckelord :avalanche; safety; pedagogical tool; risk assessment; lavin; laviner; lavinsäkerhet; riskbedömning; pedagogiska verktyg;

  Sammanfattning : Arbetet har syftat till att undersöka hur och vilka verktyg som kan förbättra lavinsäkerheten för friåkning i opreparerad terräng.Riskbedömningar avseende lavinfara är komplexa och svårbedömda även för den vana utövaren. LÄS MER