Sökning: "Kondens"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Kondens.

 1. 1. Undersökning av rökgassidig lågtemperaturkorrosion i avfallspanna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel L. Appelbom; [2018]
  Nyckelord :avfallspanna; sondmätning; stilleståndskorrosion; rökgassidig lågtemperaturkorrosion;

  Sammanfattning : Kraftvärmeproduktion med avfallspanna har visat sig vara ett effektivt sätt att lösa både problemen med den ständiga avfallsgenereringen och behovet av mer hållbar energiproduktion. Men med styrningar och lagstadganden mot deponeringar samt utsläpp, måste en allt större inkommande mängd avfall hanteras. LÄS MER

 2. 2. Energi och ventilation vid biomassaproduktion av larver : Optimering av ett ventilationssystem med hjälp av beräkningsmodell i Excel för containern i demoanläggningen, i Lilla Nyby

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kevser Kubilay; Kelly Kucska; [2018]
  Nyckelord :Black Soldier Fly; Larvae; Growth; Energy balance; Airflow; Waste temperature; Optimization; Series connection; Ventilation systems; Afrikanska Soldatflugor; Larver; Energibalans; Luftflöde; Avfallstemperatur; Optimering; Seriekoppling; Ventilationssystem;

  Sammanfattning : Matavfall som kommer in till Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM), har mestadels använts till biogasproduktion. Eftersom ESEMs rötningspanna är liten har inte allt matavfall gjorts om till biogas, utan gått till förbränning i Västerås istället. LÄS MER

 3. 3. Hur skall en ishallsvägg byggas? : Fuktrisker och mögelanalys

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Shather Yousif; Amir Douglah; [2017]
  Nyckelord :WUFI Pro 5.1; WUFI Bio; mold growth; MU; Sd-value; vapor resistance factor; RF; vapor content; potential difference; WUFI Pro 5.1; WUFI Bio; mögelpåväxt; MU; Sd-värde; ångmotståndsfaktor; RF; ånghalt; potentialskillanden.;

  Sammanfattning : In Sweden there are many ice halls and ice halls climate differ from the usual buildings' climate, because temperatures are lower indoors than outdoors during the summer months. This results in a higher vapor content outdoors compared with indoors during the course of the year. LÄS MER

 4. 4. Fukt och fuktskador i ridhus

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ulrika Hansson; [2017]
  Nyckelord :fuktskador; fukthantering; ventilation; ventilationsflöde; ridhusklimat; luftkvalitet; kondens;

  Sammanfattning : Klimatet i ridhus under vintern är sällan problemfritt eftersom stora mängder fukt kontinuerligt tillförs via bl.a. hästar och människors värmeproduktion och den bevattning som används för att hålla underlaget i gott skick. LÄS MER

 5. 5. Fuktproblem i uteluftsventilerade kallvindar

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik; KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Anton Larsson; Johannes Rainio Reivilä; [2017]
  Nyckelord :Fukt; Kallvind; Mögel; Fuktproblem; Fuktkvot; Relativ fuktighet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts med målet att undersöka om flerbostadshus som byggs enligt NCC:s tekniska plattform har kallvindar som är utsatta för eller riskerar att bli utsatta för fuktskador. En undersökning har gjort gällande hur det kommer sig att vissa konstruktioner klarar sig bättre än andra och vilka alternativa lösningar som finns på detta. LÄS MER