Sökning: "Konditionsträning"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Konditionsträning.

 1. 1. Upplevd ansträngning vid konditionsträning : En jämförelse mellan högintensiv konditionsträning och lågintensiv konditionsträning och upplevd ansträngning. En Pilotstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Daniel Sundberg Jones; [2019]
  Nyckelord :High intensity training; low intensity training; Tabata intervals; perceived exertion; Högintensiv träning; lågintensiv träning; Tabata intervaller; upplevd ansträngning;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Många människor tränar för välmående och hälsa, medan andra vill öka sin fysiska prestation och då är förbättring av konditionen en viktig del. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka individers skillnader i upplevd ansträngning efter att de följt ett högintensivt program (HIIT) jämfört med en grupp som följt ett lågintensivt träningsprogram. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar konditionsträning hjärnans plasticitet? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Sofia Husu; [2019]
  Nyckelord :Hjärnplasticitet; BDN; plasticitet; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: vår hjärna är plastisk och har en förmåga att anpassa sig efter den miljö vi lever i samt återställa skador och sjukdomar. Studier har visat att vår hjärna förblir plastisk under hela livet, men det finns faktorer som påverkar plasticiteten. Kroppen påverkas positivt av konditionsträning och även vår psykiska hälsa. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadselevers fysiska kapacitet och motivation till träning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Sara Gunsth; Lydia Karlström; [2019]
  Nyckelord :omvårdnadselever; fysisk kapacitet; motivation; träning; hållbart arbetsliv;

  Sammanfattning : Det vi ser idag är att de som arbetar inom vård & omsorgen är de som löper stor risk för att bli sjukskrivna på grund av belastningsskador som sker inom arbetet. Regelbunden träning och ökad fysisk kapacitet är en långsiktig lösning som kan komma att minska muskuloskeletala skador hos blivande arbetstagare inom vård & omsorgen. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av fysioterapi vid utmattningssyndrom - en Enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Essermark; Måns Fritzell; [2018-02-26]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; Mental hälsa; Primärvård; Webbenkät; Fysioterapeutisk behandling; Kroppsmedvetandeträning; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte: Psykisk ohälsa är ett växande problem och utgör idag i Sverige en av de främsta orsakerna till sjukskrivning. Utmattningssyndrom utgör en betydande del av denna ohälsa. Fysioterapeutisk behandling är ett av flera alternativ som finns att tillgå. LÄS MER

 5. 5. Känslobussen och Dirigenten – Yngre elevers upplevelser av två dramaövningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Åberg; [2018-01-10]
  Nyckelord :Pedagogiskt drama; drama; elevers upplevelser av drama; estetiska lärprocesser;

  Sammanfattning : Att pedagogiskt drama är en metod som väcker många känslor och upplevelser hos elever kanske många kan relatera till. Men hur upplever och tänker yngre elever egentligen kring drama? Detta har jag valt att undersöka med anledning av att jag själv inte enbart har positiva upplevelser av det, men även för att jag gick in i studien med uppfattningen om att dramapedagogik har många gynnsamma effekter på undervisningen. LÄS MER