Sökning: "Kone"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Kone.

 1. 1. Beräkning av hissgejder

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering; Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :John Eklund; Michel El-Khouri; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En central komponent i ett hissystem är gejder. Dessa fungerar som ledskenor och styr hissen i dess färdriktning. De ser till att hissen hålls på plats och tar därför upp alla de krafter som av olika anledningar genereras av obalans i hissen. LÄS MER

 2. 2. Automatisk låsanordning för hissar : - Konstruktion och tillverkning av ett dörrlås

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Oskar Holmqvist; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Järn och Metall är en liten aktör inom hissbranschen och vill etablera sig som leverantör av reservdelar och utrustning till modernisering av hissar. Därför vill företaget bredda sitt utbud av produkter, för att i större utsträckning kunna erbjuda helhetslösningar för modernisering. I nuläget ingår inte ett dörrlås i produktutbudet. LÄS MER

 3. 3. Revisorns ansvar i förhållande till tredjeman

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Gisela Exler; [2006]
  Nyckelord :god revisionssed; skadeståndsansvar; ren förmögenhetsskada; tredjeman.; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats har för avsikt att att med utgångspunkt i rättsfallen NJA 1987 s 692 samt NJA 2001 s 878 och med hjälp av skadeståndslagen klargöra i vilken omfattning som revisorn är skadeståndsansvarig för ren förmögenhetsskada gentemot tredjeman. Metod: Den metod som används i uppsatsen är traditionell juridisk metod för att hantera de rättskällor som används som grund för uppsatsen. LÄS MER

 4. 4. Liability for Pure Economic Loss in English and Swedish Law of Tort - a comparative analysis with special regard to problems concerning misrepresentation in non-contractual relations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Wredström; [2004]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to Chapter 2 Section 2 of the Swedish Tort Liability Act, pure economic loss arising in non-contractual relations shall be compensated if the tortfeasor has caused the loss through the commission of a crime. Although never intended, until recently, the general view was that in the absence of legislation, damages could only be awarded for pure economic loss outside contractual relations if suffered in connection with a crime. LÄS MER

 5. 5. Rådgivares ansvar för ren förmögenhetsskada till följd av vårdslös rådgivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magdalena Örnerstig; [2002]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Olika yrkesgrupper kan arbeta som rådgivare. De vanligaste torde vara revisorer, advokater, mäklare och värderingsmän. Rådgivaransvar innebär att rådgivare ansvarar för ren förmögenhetsskada som uppkommer om rådgivaren lämnar felaktig eller vilseledande information. LÄS MER