Sökning: "Konfektionsteknik"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Konfektionsteknik.

 1. 1. Passform för tvådelade badkläder för dam : Med fokus på att effektivisera produktutvecklingsprocessen inom fast fashion-segmentet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josephine Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Passform; badkläder; konfektionsteknik; fast fashion; produktutveckling;

  Sammanfattning : Produktutvecklingen är en av de viktigaste processerna som sker i ett klädtillverkande modeföretag men trots det är ofta denna som utsätts för flest påfrestningar vid tidsförluster. Inom fast fashion-segmentet är tiden som tillägnas produktutvecklingen extremt komprimerad. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av ärmkonstruktioner i trikå : En undersökning av passformsproblem vid konstruktion av olika ärmar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frida Johansson; [2016]
  Nyckelord :Passform; Raglanärm; Konfektionsteknik; Mönsterkonstruktion; Industriell tillverkning;

  Sammanfattning : Kommunikationsproblem mellan konfektionsföretag och tillverkare är vanligt förekommande vid framtagningen av kläder. För företag som inte tillämpar egen mönsterkonstruktion på huvudkontoret är det lätt att feltolkningar uppstår när tillverkarna ska tolka och översätta instruktionerna som de mottar. LÄS MER

 3. 3. Analys av gradering : Granskning av gradering gjord för ett svenskt modeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Skytt; [2016]
  Nyckelord :Gradering; Måttlista; Storlekar; Konfektionsteknik; Kläder;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har gjorts mot ett svenskt modeföretag som på grund av bristande graderingskunskaper har haft ofullständiga skillnadsmåttlistor. Detta ledde till att leverantörerna fick relativt fria händer vid gradering då dom inte hade många mått att gå efter. LÄS MER

 4. 4. Återskapa draperad form : CAD och 3D-simulering som metod vid framtagning av mönster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellika Skjutar; [2015]
  Nyckelord :Clothing technology; Pattern making; CAD; 3D-prototyping; Draping; Konfektionsteknik; Mönsterkonstruktion; CAD; 3D-simulering; Drapering;

  Sammanfattning : Studien görs i samarbete med ett mindre svenskt modeföretag som i stor utsträckning arbetar med draperade produkter. Överföringen från draperat plagg till ett reproducerbart platt mönster består av ett omfattande arbete med uppsömnad av ett stort antal provplagg. Därför finns ett stort intresse för att resurseffektivisera denna process. LÄS MER

 5. 5. Passformsgrund till formad sportjacka : Digital framtagningsmetod med fokus på passform och gradering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Katarina Forsbäck; [2015]
  Nyckelord :Clothing technology; digital pattern construction; body scan; technical clothing; 3D-prototyping; virtual fitting.; Konfektionsteknik; digital mönsterkonstruktion; kroppsskanning; funktionella kläder; 3D-simuering; virtuell avprovning.;

  Sammanfattning : Vid digital mönsterkonstruktion för ett plagg krävs ett befintligt grundmönster som utgångspunkt för att kunna tidseffektivisera framtagningsprocessen. På konfektionsföretag där tid för mönsterkonstruktion är bristfällig lämnas detta moment ofta till fabriksanställda trots att kompetens finns inom företaget. LÄS MER