Sökning: "Konferens"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet Konferens.

 1. 1. Konferenshotell och covid-pandemins effekter : En scenariostudie kring konferensverksamhet på hotell

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emilia Jeppsson; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :konferenshotell; mötesindustrin; hotellindustrin; resiliens; COVID-19; konferens; hybridmöte; krishantering; scenariostudie;

  Sammanfattning : Denna studie söker att utforska vilka effekter och konsekvenser covid-pandemin kan ha på konferensverksamhet som bedrivs på hotell i Sverige. Genom en scenariostudie undersöks hur framtidens marknad för konferenser som en del av hotellverksamhet i Sverige kan se ut med hänsyn till covid-pandemins effekter. LÄS MER

 2. 2. Digital undervisning och inlärningsutmaningar under en pandemi : En fallstudie på ett svenskt universitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Hugo Lidström; Matias Bravo Ossandon; [2021]
  Nyckelord :Students; Learning Management Systems; Video Conferencing Tools; Digital education; Digital platforms.; Studenter; Learning Management Systems; Video Konferens Verktyg; Digital undervisning; Digitala plattformar.;

  Sammanfattning : Digital undervisning blev under covid-19 pandemin en viktig metod för att kunna upprätthålla lärande för utbildningsinstitutioner. Genom att använda sig av digitala plattformar och verktyg som exempelvis Learning Management Systems (LMS) och Videokonferens verktyg (VKV) kan studenter lära sig utan att fysiskt vara närvarande. LÄS MER

 3. 3. Kina i Afrika - Konstruktioner i konflikt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniella Jagarinac; Peg Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Forum on China-Africa Cooperation; postkolonialism; diskursteori; Kina; Afrika; Laclau Mouffe; orientalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2000 grundades Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC, ett forum med syftet att främja och utveckla samarbete mellan Kina och 53 afrikanska länder. I takt med att denna ekonomiska och politiska relation mellan länderna fördjupats har en internationell samhällsdebatt växt fram. LÄS MER

 4. 4. Europakommissionens teoretiska idéinriktning inom miljöpolitiken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Höckerman; [2019]
  Nyckelord :Europa kommissionen; “A Clean Planet for all”; cirkulär ekonomi; degrowth; liberalism; idéanalys; dimensioner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I oktober i år gav The Intergovernmental Panel on Climate Change ut en speciell rapport om konsekvenserna av den globala uppvärmningen vid en temperaturökning på 1,5° C. Vid uppgörelsen av Parisavtalet 2015 träffades den största samlingen av beslutfattare i en klimatkonferens någonsin. LÄS MER

 5. 5. Hållbara städer i praktiken -En jämförande studie mellan Hammarby Sjöstad och Tangshan Bay Eco-city med utgångspunkt i planering utifrån hållbara modeller och hållbart stadsbyggande.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Halldin; Elin Helgesson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hållbara städer; hållbar planeringsmodell; Hammarby Sjöstad; Tangshan Bay Eco-city; SymbioCity;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har sedan 1987 definierats enligt Brundtlandrapporten "Vår gemensamma framtid" som en utveckling där dagens generations behov tillfredsställs utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Mångtydigheten i begreppet hållbar utveckling har däremot skapat en diskussion i samhället om vad som ska ingå i tolkningen av begreppet och år 1992 i Rio de Janeiro hölls en konferens där man arbetade fram ett program för en hållbar samhällsutveckling, Agenda 21, ett handlingsprogram för det 21:a århundradet. LÄS MER