Sökning: "Konferensverktyg"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Konferensverktyg.

  1. 1. Teknik för dokumentering avmöten och konferenser

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Milan Stojanovic; [2019]
    Nyckelord :Speech-to-text; Speaker recognition; Software development; Architechture; Design; Conference tool; Tal-till-text; Talarigenkänning; Systemutveckling; Arkitektur; Design; Konferensverktyg;

    Sammanfattning : Documentation of meetings and conferences is performed at most companies by one or more people sitting at a computer and typing what has been said during the meeting. This may lead to typing mistakes or incorect perception by the person who records. The human factor is quite large. LÄS MER