Sökning: "Konfigurerbarhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Konfigurerbarhet.

 1. 1. Module-based pricing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Martin Byström; [2021]
  Nyckelord :Modularization; Configurability; Module-based Pricing; Pricing Strategy; Value-based Pricing; Modularisering; Konfigurerbarhet; Modulbaserad prissättning; Prissättningsstrategi; Värdebaserad prissättning;

  Sammanfattning : Modularity has the possibility to fulfil a wide range of customer requirements by using relatively few input components. The benefits of modularization from an engineering perspective have been confirmed repeatedly by multiple researchers, but less attention has been drawn to the question of how to effectively price the large number of variants of top-level configurations. LÄS MER

 2. 2. En prestationsbaserad prismodell och biljettsystem för kollektivtrafiken : Den agila prismodellen och biljettsystemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jonatan Hammarstedt; [2015]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; avståndsbaserad; prismodell; biljettsystem; Upplands Lokaltrafik;

  Sammanfattning : I kollektivtrafiken används ett flertal olika prismodeller och biljettsystem. Denna studie utgår ifrån hur lokaltrafiken ser ut i framförallt Uppland där UL, Upplands Lokaltrafik, planerar och upphandlar kollektivtrafiken till olika utförare. LÄS MER

 3. 3. Automated error reporting : Business-to-business aspects to consider for a software provider

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Patrik Alnefelt; Petra Malmgren; [2009]
  Nyckelord :error reporting; privacy; user interaction; customer attitude; feedback; knowledge sharing; information sharing; felrapportering; användarintegritet; företagsintegritet; användarinteraktion; kundattityd; återkoppling; kunskapsdelning; informationsdelning;

  Sammanfattning : Computer errors are a constant problem for software providers. To completely avoid bugs has proven very difficult even though computer software goes through rigorous testing before released. One of the challenges for developers is recreating errors that end-users experience. LÄS MER