Sökning: "Konflikt teori"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden Konflikt teori.

 1. 1. FLEXIBELT ARBETE - En kvalitativ intervjustudie om arbetssituationen för hemtjänstpersonal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sadia Sahaf; [2022-01-20]
  Nyckelord :Hemtjänst; Flexibilitet; Funktionell flexibilitet; Brukartid; Situationella behov;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av vad antal personer som arbetar inom hemtjänsten har för uppfattning om hur de hanterar balansen mellan sina tilldelade arbetsuppgifter och brukarens situationella behov. Teori: Studiens teori omfattas av John Atkinssons (1984) modell ”The Flexible Firm”. LÄS MER

 2. 2. Att leda med hjärna eller hjärta : En studie om chefers upplevelser och känslomässiga hantering av rollkonflikter i studentorganisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dennis Leach; Elisa Soler; [2022]
  Nyckelord :Konflikt; Roller; Känslor; Studentorganisationer; Chefer;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur privata relationer påverkar en chef i en studentorganisations hantering av mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen. Likaledes hur dessa chefer hanterar den inre konflikten mellan vänskaps- och chefsrollen. LÄS MER

 3. 3. Finns det en konflikt mellan rätten till hälsa och rätten till deltagande i fackförening?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maja Johansson; [2022]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks om rätten till hälsa och rätten till deltagande i fackförening är förenliga inom den svenska modellen för välfärd. Undersökningen utgår från Sverige eftersom jag undersöker två av aktörerna som utgör modellen som beskrivs som unik för just Sverige. LÄS MER

 4. 4. “CP” ELLER “FUNKTIONSVARIERAD” - En kritisk diskursanalys om framställningen av personer med funktionshinder i svenska dags och kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Siri Öste Personne; [2022]
  Nyckelord :Funktionshindrade; stigma; media; kritisk diskursanalys; makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den problemformulering som ligger till grund för denna uppsats kretsar kring den stereotypiska bild som ofta blir central när vi talar om personer med funktionshinder. Studiens problemformulering grundas även på den ledande roll som media har för individers uppfattning av verkligheten och etablering av normer. LÄS MER

 5. 5. LÖSNINGSFRÄMJANDE ELLER LÖSNINGSHÄMMANDE? - En kvantitativ innehållsanalys över nyhetsporträtteringen i Sveriges Television & Sveriges Radio

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Svensson; [2021-03-04]
  Nyckelord :Inramning; analysram; lösningsorientering; ansvarstillskrivning; personifiering medmänsklighet; konflikt; maktlöshet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att kartlägga hur stor närvaron av lösningsorienterad respektive icke lösningsorienterad porträttering är i SVT och SRs nyhetsinnehåll samt om, och i så fall hur porträtteringen har förändrats över tid. Teori: Inramningsteorin varifrån en egenskapad teori presenteras angående inramningars inbördes relationer. LÄS MER