Sökning: "Konfliktytor"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Konfliktytor.

 1. 1. Under Kommissionens Tak?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Glückman; Maximilian Regenberg; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: EU-byråer; Utformning; Delegering; Konfliktytor; Politiska Kostnader; Principal-agent; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU är ett komplext och unikt politiskt samarbete som sedan sin expansion i och med Maastrichtfördraget 1992 har kommit att omfatta flera nya kompetensområden, såsom sociala, rättsliga och säkerhetspolitiska frågor, från att tidigare huvudsakligen ha hanterat ekonomiska frågor. Samarbetet innebär nu hantering av frågor av olika grad av känslighet för medlemsländerna. LÄS MER

 2. 2. Friluftsliv och naturvård i konflikt och samverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maja Holm; [2020]
  Nyckelord :nature conservation; outdoor recreation; visitor management; national park; EUROPARC; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Nature conservation and outdoor recreation are commonly set as dual goals for the protection of nature areas. However often compatible, they do not always go together. A literature review of related conflicts and risks found that high recreational use can lead to long lasting impacts possibly affecting the whole ecosystem. LÄS MER

 3. 3. Ett cyklande för alla? : - en kritisk diskursanalys av kommunala cykelplaneringsprojekt i Uppsala och Göteborg.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Silfwerin Johan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker kommunal cykelplanering i Göteborg och Uppsala med syfte att finna outtalade motiv och outtalade konsekvenser. Analysen grundar sig i David Harveys teoretiserande av mobilitens kostnader samt Michel Foucaults teoretiserande av makt. Teorierna etablerar tillsammans med tidigare forskning flertalet perspektiv på cyklande. LÄS MER

 4. 4. Svenska Värderingar : En kvantitativ studie om köns-och värderingsskillnader i partisympati för Sverigedemokraterna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Tegeback; [2019]
  Nyckelord :Högerpopulism; Sverigedemokraterna; Kön; Politiska attityder; GAL-TAN;

  Sammanfattning : Högerpopulismen har vuxit sig stark i Europa och västvärlden på senaste tiden. Fenomen som Trump, Brexit och Sverigedemokraterna är exempel på detta. Sverigedemokraterna har störst stöd bland män och samma mönster återfinns i stora delar av Europa. LÄS MER

 5. 5. Vildsvinet- ett skadedjur eller en resurs : en studie av fem lantbruksföretag i Mälardalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Viktor Ånöstam; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; ekonomi; lantbruk; viltskador; CBA; kvalitativ multikriterieanalys;

  Sammanfattning : Vildsvinet är en nygammal bekantskap i de svenska skogarna. Efter att ha varit utrotad i vilt tillstånd i Sverige under en längre tid skedde ett antal rymningar och frisläppningar från hägn under sjuttio och åttiotalen. LÄS MER