Sökning: "Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

 1. 1. På lika villkor? En kritisk granskning av KOS-reglernas tillämpning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Johansson; [2021]
  Nyckelord :konkurrensrätt; konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet; konfliktlösningsregeln; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i 3 kap. 27–32 §§ konkurrenslagen (2008:579) (KOS-reglerna) ska motverka den konflikt som kan uppstå när en offentlig aktör bedriver näringsverksamhet i konkurrens med privata aktörer. Den centrala bestämmelsen i 3 kap. LÄS MER

 2. 2. Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet - Privata aktörers rätt att agera på en fri marknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hagelberg; [2019]
  Nyckelord :konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to analyze, in a Swedish perspective, the rule of restriction or distortion by public sales operations in Chapter 3. Section 27 of the Competition Act (2008:579) (KL) and clarify how the rule is used to regulate competition problems between public and private actors. LÄS MER

 3. 3. Konkurrerande offentlig säljverksamhet - En utvärdering av KOS-reglernas ändamålsenlighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Sjöberg; [2018-10-05]
  Nyckelord :Kommunal konkurrens; Kommunal konkurrensrätt; Kommunal kompetens; Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet; KOS;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utvärdera de så kallade KOS-reglernas (konkurrenslagen 3 kap 27 – 32 §§) förmåga att leva upp till de uttalade ändamålen – att minska offentliga säljverksamheters effekt på konkurrensen och därmed bidra till effektiv konkurrens.Då näringslivet tvingas konkurrera med offentliga aktörers säljverksamheter, som drivs utan vinstkrav och utan risk för konkurs, finns risk att konkurrensen störs. LÄS MER

 4. 4. EL USO Y EL SIGNIFICADO DE QUEDÓ MUDO Y SE QUEDÓ MUDO EN LAS VARIEDADES CHILENA Y COLOMBIANA. Un desafío para la comunicación intercultural y el aprendizaje ELE en español moderno

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emmy Pineiro Nordlund; [2018-06-14]
  Nyckelord :spanska; SIK; quedar; quedarse; förändringsverb; interkulturalitet; kommunikation; spanska som främmande språk; språklig variation; verbos copulativos de cambio; interculturalidad; comunicación; ELE; variación lingüística; Kommunal konkurrens; Kommunal konkurrensrätt; Kommunal kompetens; Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet; KOS;

  Sammanfattning : Det finns variation i användningen av förändringsverben quedar och quedarse i den spansktalande världen, vilket försvårar inlärningen av dessa i spanska som främmande språk och påverkar den interkulturella kommunikationen. Syftet med studien är att identifiera, beskriva och förklara variationen av användning och även betydelse av dessa verb i den chilenska och colombianska varieteten för att undersöka effekterna av denna variation i lärandet av spanska som främmande språk ur ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Kommunal konkurrens - En granskning av reglerna om kommunal kompetens, laglighetsprövning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Anti-competitive activities by municipal entities has been the subject of legal discussion in Sweden for decades. Regulation on municipal authority and legality review in the Swedish Municipality Act (2017:725) was complemented with a so-called conflict resolution rule in the Competition Act (2008:579) in 2010. LÄS MER