Sökning: "Konkurrensmedel"

Visar resultat 21 - 25 av 186 uppsatser innehållade ordet Konkurrensmedel.

 1. 21. Varumärkesprofilering av svensk sparris : en kvalitativ studie om hur svenska sparrisodlare profilerar sin produkt och verksamhet ur ett varumärkesperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emelie Sundin; [2017]
  Nyckelord :varumärke; varumärkespyramiden; svensk sparris; Asparagus officinalis;

  Sammanfattning : Odlingssäsongen för grön sparris i Sverige sträcker sig från mitten av april fram till midsommar. I dagligvaruhandeln finns dock importerad färsk sparris att tillgå året runt och svenska sparrisodlare upplever ett konkurrenstryck under den svenska säsongen. LÄS MER

 2. 22. Hyresgästinflytande vid ombyggnation. Bostadshyresgästens reella besittningsskydd.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ludvig Hansson; [2016-03-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de så kallade rekordåren, 1961-1974, byggdes över 1,4 miljoner bostadslägenheter, motsvarande närmare hälften av de allmännyttiga bostadsbolagens totala bostadsbestånd. Dessa lägenheter är kända för att vara välplanerade och ändamålsenliga men flertalet är i stort behov av teknisk upprustning och energieffektivisering. LÄS MER

 3. 23. Den fysiska modebutikens strategi för en högre konkurrenskraft : En granskning av den fysiska butikens konkurrensmöjligheter gentemot e-handel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Isaksson; Hanna Larsson; Filip Isaksson; [2016]
  Nyckelord :Konkurrensmedelsmixen; Konkurrensmedel; Enskild butik; E-handel; Modebutik;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det enkelt för konsumenter att klicka hem nya varor över internet, det är viktigt för butiker att integrera fördelarna med en fysisk butik tillsammans med fördelarna med e-handel. Detaljhandeln genomgår en förändring där nya tekniker gör det möjligt att enklare nå ut till den globala marknaden och för de aktörer som erbjuder sina produkter genom flera kanaler blir det lättare att nå en mer lönsam försäljning. LÄS MER

 4. 24. Identitetskris? : En studie av hur konsumenter tolkar företags varumärkesidentiteter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Borkowska; Jo-Anna Kullberg; [2016]
  Nyckelord :Varumärkesidentitet; varumärkesimage; varumärkesstrategi; konkurrens; apotek;

  Sammanfattning : SammandragSedan 1990-talet har flertalet marknader i Sverige omreglerats, en av dessa är apoteksmarknaden. Då både utbud och pris fortfarande är delvis reglerat är apoteksaktörerna begränsade i sina val av konkurrensmedel vilket gör strategiskt varumärkesarbete till ett viktigt verktyg. LÄS MER

 5. 25. Profil : Varför väljer skolledare att införa profil på en högstadieskola? Fördelar och konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Fredrik Löwenhamn; Amela Dzonlic; [2016]
  Nyckelord :skola; profil; elev; sammanhållning; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka varför skolledare på en högstadieskola har valtatt införa profil i verksamheten. Vi vill med denna studie skapa en bild av vadskolledare, lärare och elever tycker om profil, profilskolor, dess innebörd och verkan,på den valda skolan. LÄS MER