Sökning: "Konkurrensmedel"

Visar resultat 6 - 10 av 186 uppsatser innehållade ordet Konkurrensmedel.

 1. 6. Marknadsföring av ny teknik : Undersökning av mjukvaruföretags användning av konkurrensmedel

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emil Landgren; Oscar Schwartz; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensmedel; Ny teknik; Mjukvaruföretag; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Ny teknik förekommer allt mer på marknaden idag och företag använder sig av många olika konkurrensmedel för att marknadsföra sina nya lösningar. Detta förekommer speciellt mycket hos mjukvaruföretag som ständigt utvecklar nya lösningar som de säljer till sina kunder. LÄS MER

 2. 7. Det mindre företagets revisor - En granskare eller rådgivare?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johan Larsson; Jesper Winfors; [2020]
  Nyckelord :Revisorns roll; förväntningsgap; mindre företag;

  Sammanfattning : De mindre företagen har en stor roll i samhället och bidrar till samhällsekonomiska vinster i form av skatteintäkter och därefter välfärd. De har generellt mindre kunskap om revisorns roll vilket skapar ett förväntningsgap. LÄS MER

 3. 8. Att behålla nödvändig kompetens inom företaget

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Korsgren; Viktor Svensson; [2019-06-25]
  Nyckelord :Tillväxtföretag; Mjukvaruutvecklare; Motivation; Intern marknadsföring; Strategic narratives;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är personalen ett företags viktigaste resurs. Men hur ska mindretillväxtföretag kunna konkurrera, om samma kompetens, med stora bolags oändliga resursernär efterfrågan på kompetenta mjukvaruutvecklare ökar?Det finns olika sätt att konkurrera där ett är att lyckas behålla sina nuvarande anställda i syfteatt säkerställa innehavande av nödvändig kompetens inom företaget. LÄS MER

 4. 9. EMPLOYER BRANDING : En analys av idealbilden inom Employer Branding

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emil Stighäll; [2019]
  Nyckelord :Employer Branding | An analysis on the ideal image of Employer Branding; Employer Branding; Employer Engagement; Arbetsgivarvarumärke; Employer Value Proposition; Diskursanalys.;

  Sammanfattning : I en allt mer konkurrenskraftig vardag måste dagens arbetsgivare lägga större fokus på̊ att sticka ut. Endel gör det genom innovativa produkter och samarbeten, andra genom en aggressiv marknadsföringsstrategi. Humankapitalet har därför blivit ett betydelsefullt konkurrensmedel där efterfrågan på rätt kompetens har ökat. LÄS MER

 5. 10. Att lyckas på landsbygden : Marknadsvillkor och marknadsföringsbeslut i dagligvarubutiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jenny Ivarsson; Pauline Ljungquist; [2019]
  Nyckelord :competition; marketing mix; performance; retail grocery store; countryside; rural area; inshopping; outshopping; konkurrens; marknadsmix; ekonomisk prestation; dagligvaruhandel; landsbygd; inshopping; outshopping;

  Sammanfattning : Förändrade marknadsvillkor för landsbygden med minskande befolkningsmängd och ökande konkurrens från fysiska och digitala aktörer har lett till att var femte dagligvarubutik på den tätortsnära landsbygden har försvunnit det senaste decenniet. För att möta förändringen ställs det högre krav på butikernas marknadsföring för att nå lönsamhet. LÄS MER