Sökning: "Konkurrensutvalitet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Konkurrensutvalitet.

  1. 1. När målen helgar medlen.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Cristian Harmansson; Andreas Kronberg; [2014-06-26]
    Nyckelord :Konkurrensutvalitet; Hemtjänst; Kvasimarknad; Kundvalsmodell; Lagen om valfirihetssystem;

    Sammanfattning : .... LÄS MER