Sökning: "Konrad Man"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Konrad Man.

 1. 1. Standardisering av diagnostiska tester genom utveckling av kopplingskemier för sjukdomsspecifika markörer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Konrad Gras; Julia Giertta Adler; Caroline Jansson; Ted Niva; Adrian Nordmark; [2016]
  Nyckelord :kopplingskemi; microarray; diagnostik;

  Sammanfattning : Diagnostiska tester som tillverkas av företaget Thermo Fisher Scientific baseras på microarrayteknologi. Dessa tester används för diagnostik av allergi och autoimmunitet. Genom immobilisering av specifika antigener på en microarrayyta kan man detektera sjukdomsspecifika antikroppar i patientprover. LÄS MER

 2. 2. Investigation of Pathway Analysis Tools for mapping omics data to pathways

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Attila Konrad; [2014]
  Nyckelord :Biochemistry; Cardiovascular disease; Database; Genomics; Lipids; Lipidomics; Metabolomics; PAT; Technology;

  Sammanfattning : Detta examensarbete granskar analysverktyg ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Det finns en hel del olika analysverktyg idag som analyserar specifika typer av omik data och därför undersöker vi hur många det finns samt vad de kan göra. LÄS MER

 3. 3. Putting a Finger on Guitars and Algorithms

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :KONRAD ILCZUK; PHILIP SKÖLD; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Guitar tablature is a notation system widely used byguitar players when learning to play songs. The notationconsists of information about which string and which fretthe guitarist should put his finger on. However, it does notnormally contain information on which fingers should beput on which notes. LÄS MER

 4. 4. Produktplagiering-ur ett annat perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kamila Weremko; Konrad Gajecki; [2008]
  Nyckelord :Plagiering; kopiering; imitering; nätverkseffekter; användarbas; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Detta arbete Fokuserar på att belysa och öka förståelsen kring fördelarna för värdföretag utsatta för olaga kopierings- och plagieringsverksamhet. Globaliseringen tillsammans med den hastiga teknologiska utvecklingen har skapat möjligheter för utomstående företag att basera sin produktion och försäljning på kopiering av andras innovationer, varumärken och produkter. LÄS MER