Sökning: "Konservatism"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Konservatism.

 1. 1. Konservativ redovisning i kristider – En kvantitativ studie om konservativ redovisning och goodwillnedskrivningar i europeiska börsbolag innan och under Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Magnusson; Alice Olsson; [2021-08-23]
  Nyckelord :villkorad konservatism; conditional conservatism; goodwillnedskrivningar; Covid-19; nedskrivningsbehov; ekonomiska omständigheter; finansiell rapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwill och konservatism är omdebatterade ämnen inomredovisning. Grad av villkorad konservatism tycks enligt tidigare forskning påverka omnedskrivningar görs eller inte och är en viktig faktor för att ekonomiska förluster ska avspeglasi rätt tid. LÄS MER

 2. 2. Kristdemokraterna, ett feministiskt parti? : En kvalitativ innehållsanalys av Kristdemokraternas jämställdhetspolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Magdalena Szleg; [2021]
  Nyckelord :Kristdemokraterna; konservativ feminism; feministiskt parti; feminism; statsvetenskap; kristdemokrati; kristdemokratisk; konservatism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lika som bär? : En komparativ idé och ideologianalytisk undersökning av Moderaterna och Socialdemokraterna i senmodern samhällstid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :Moderaterna; Socialdemokraterna; socialism; konservatism; GAL-TAN; idé och ideologianalys; jämförelse;

  Sammanfattning : This study is about the two largest and longest existing parties in Sweden, The Social Democrats, and The Moderate Party. These two parties have two different classical ideologies as their foundation which are socialism and conservatism. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om kreditgivning, redovisning och förtroende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Pavlos Giagouris; Julia Martinsson; [2021]
  Nyckelord :trust; credit granting; accounting; conservatism; prudence; lending technologies; förtroende; kreditgivning; redovisning; konservatism; försiktighet; utlåningstekniker;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kreditgivare är en av företagets viktigaste intressenter och de använder redovisning som informationskälla. Vilken information de grundar sitt beslut i och hur de använder redovisning har dock ändrats de senaste decennierna. Likaså har redovisningen i sig utvecklats då den för större företag blivit mindre konservativ. LÄS MER

 5. 5. Sverige och antisemiterna : Hur liberal och konservativnyhetsmedia skildradejudefientlighet 1879 – 1882

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johan Romin; [2021]
  Nyckelord :Antisemitism; judar; judefientlighet; liberalism; konservatism; tidningar; nyhetsmedia; 1800–talet; politiska ideologier; politisk historia; Dagens Nyheter; Stockholms Dagblad; Nya Dagligt allehanda;

  Sammanfattning : This Master’s (60 credits) dissertation paper examines how three Swedish newspapers describe the political ideology called anti–Semitism in Germany, from the day it was born in end of October 1879 until January 1882 after the campaigns of persecution of Jews in Russia and Germany.Politically, the 1880s were formative years in Swedish history. LÄS MER