Sökning: "Konstitution"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Konstitution.

 1. 1. The foreign policy of the Islamic Republic of Iran at 40. A discourse analyis.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Siavosh Bigonah; [2019]
  Nyckelord :Islamic Republic of Iran; discourse analysis; foreign policy; dialogue; security networking; peace; resistance;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgår från det outredda faktum att den Islamiska republiken Iran (IRI) har kunnat driva fram sin agenda för självständighet och suveränitet från imperialistiskt och kolonialt ärvda dominansstrukturer. Denna agenda som är baserad på en militant diskurs om motstånd och fred har möjliggjort för IRI att exponentiellt vinna regionalt och internationellt inflytande trots sin brist på militär och ekonomisk hård makt. LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie av Sveriges och Tysklands konstitution

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefin Stenquist; Hila Stefansson; [2019]
  Nyckelord :regeringschef; ministrar; konstitution; makt; Sverige; Tyskland; Bundestagen; jämförande politik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vår uppsats så undersöker vi vad den svenska och tyska konstitutionen säger om vilka maktbefogenheter regeringscheferna har inom regeringen. Vi ville ta reda på om det skiljer mycket mellan ländernas grundlagar och hur detta sedan tar sig uttryck i regeringsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Migration vid EUs yttre gräns - En granskning av Partnerskapet för rörlighet mellan EU och Marocko

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Markus Lewin; [2018]
  Nyckelord :Marocko; Europeiska Unionen; Sub-Sahariska Migranter; Säkerhetisering; Representation; Mänskliga Rättigheter; Migration; Gränser; Spanien. Morocco; European Union; Sub-Saharan Migrants; Securitization; Human Rights; Borders; Spain.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer att undersöka policydokumentet Partnerskapet för rörlighet mellan Marocko, Europeiska Unionen (EU) och EU:s medlemsstater som ingicks 2013. Uppsatsen ämnar att utöka förståelsen för hur Sub-Sahariska migranter i Marocko representeras som ett problem i Partnerskapet för rörlighet av EU och EU:s medlemsstater och vilken innebörd det har för deras möjligheter att migrera till Europa. LÄS MER

 4. 4. Otillåtet åtkommen bevisning - en analys av den straffprocessuella hanteringen och upprätthållandet av mänskliga rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Petronella Karlsson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; statsrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In most democratic countries, the citizens are granted freedoms and rights through the country’s constitution. This regulates and limits the state’s exercise of power over the citizens and sets the frame for the criminal law. LÄS MER

 5. 5. FN:s mänskliga rättigheter och Iran

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Makan Jamshideyan; [2018]
  Nyckelord :Iran; UN; Human Rights; democracy; constitution; law; EU; sanctions; United States; Iran; FN; mänskliga rättigheter; demokrati; konstitution; grundlag; EU; sanktioner;

  Sammanfattning : In order for a state to be considered ‘civilized’ the UN Declaration of human rights must be conceptualized in the national legislation. Iran are among states which are isolated from the international community partly on the basis of human rights violations. LÄS MER