Sökning: "Konstitutionell rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Konstitutionell rätt.

 1. 1. Båtförmåner och skatterättsliga principer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Johannesson; [2022-02-25]
  Nyckelord :Båtförmåner; Proportionalitetsprincipen; Förutsebarhet; Neutralitetsprincipen; Likabehandlingsprincipen; Legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : I HFD 2011 ref. 55 1 och II etablerades att skatterättsliga båtförmåner skulle beskattas för den skattskyldiges rätt att disponera över båten. Dispositionsrätten betraktades därför som den skattepliktiga förmånen. LÄS MER

 2. 2. Riksdagens normgivningsmakt och den konstitutionella innebörden av divergerande domstolsskapad rätt – En analys med utgångspunkt i ventilerna för straffvärdesnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erika Redelius; [2022]
  Nyckelord :rättsvetenskap; konstitutionell rätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When determining sanctions in Swedish criminal law, the courts assume penal value as the starting point. The most common factors used to reduce penal value is expressed through legislation, however the courts also hold the capacity to consider other elements of the case that they consider to be significant. LÄS MER

 3. 3. Det allmännas ansvar vid överträdelser av 1 kap. regeringsformen : Ett offentligrättsligt perspektiv på grundlagsöverträdelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Philip Tåhlin; [2022]
  Nyckelord :statsrätt; konstitutionell rätt; grundlag; regeringsformen; RF; 1 kap. RF; grundlagsskadestånd; grundlagsöverträdelser; Europakonventionen; EKMR; utkrävbarhet;

  Sammanfattning : Public liability regarding violations of the European Convention on HumanRights (ECHR) in Sweden is a given fact; member states, including Sweden, responsiblefor such violations are liable to compensate the individuals whoserights have been violated. Since 2014, a right to compensation for certain stateviolations of the second chapter – the human rights chapter – in the Instrumentof Government (1974:152), one of Sweden’s constitutional laws, has been establishedin case law. LÄS MER

 4. 4. Selektiva straffskärpningar – minskad likabehandling? – En analys av straffskärpningar utifrån teoretiska, rättsliga och etiska principer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Sewelén; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; konstitutionell rätt; straffskärpningar; rättssäkerhet; materiell rättvisa; allmänna rättsmedvetandet; etisk straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gang crime has lately been a high-priority issue, both by the legislature and among the public. As a result of this, the government decided on the 11th of June 2020 to set up an inquiry that would introduce new measures against crimes in criminal networks (SOU 2021:68). LÄS MER

 5. 5. Dömd men inte glömd - En studie av vissa svenska söktjänsters behandling av brottsuppgifter samt av förhållandet mellan rätten till skydd för personuppgifter och rätten till yttrande- och informationsfrihet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Kanon; [2022]
  Nyckelord :Offentlig rätt; EU-rätt; IT-rätt; Konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, there are a number of websites that collect public documents and make them available through a search service. Internet users can use such a search service, often after paying a fee, to find out, for example, whether someone appears in a criminal conviction. LÄS MER