Sökning: "Konstitutionell rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Konstitutionell rätt.

 1. 1. Post mortem rättigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linus Wedelin; [2020]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; konstitutionell rätt; mänsklig värdighet; kremation.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bör medlemskap i terroristorganisationer kriminaliseras? - En redogörelse för terroristmedlemmars föreningsfrihet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marianna Nasr; [2020]
  Nyckelord :Statsrätt; Konstitutionell rätt; Föreningsfrihet; Terroristorganisationer; Terroristmedlemmar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges terrorhotnivå ligger på en fortsatt förhöjd risk enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Terrorism och terroristorganisationer upplevs som ett hot mot samhället och den svenska regeringen vill motverka terrorismen genom att motverka terroristorganisationernas organisationsrätt. LÄS MER

 3. 3. Justitieråds straffansvar i tjänsteutövningen – en rättshistorisk och nordisk-komparativ belysning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johannes Norrman; [2020]
  Nyckelord :Statsrätt; straffrätt; processrätt; justitieråd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande kandidatuppsats undersöker justitieråds konstitutionella straffansvar för brott begångna i tjänsteutövningen ur en rättshistorisk och nordisk-komparativ belysning. Hur regleras tjänstebrott på högsta juridiska nivå i svensk statsrätt, och är regleringen, bedömd utifrån regeringsformens grundläggande principer, tillfredsställande? För att besvara dessa frågor utreder uppsatsen justitieråds straffansvar i tjänsteutövningen såsom den ser ut i gällande rätt, och sätter denna ordning i en rättshistorisk och komparativ kontext. LÄS MER

 4. 4. Bemyndiganden i coronakrisen – rättfärdigat eller rättsosäkert? - En undersökning av kontroll av normgivningsbemyndiganden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Nyberg Mannerfelt; [2020]
  Nyckelord :Offentlig rätt; Konstitutionell rätt; Beredningskrav; Normgivning; Normgivningsbemyndigande; Folksuveränitet; Covid-19; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 11 mars 2020 klassade WHO utbrottet av sjukdomen covid-19, orsakat av det nya coronaviruset SARS-CoV-2, som en pandemi. Smittspridningen har krävt långtgående och snabba åtgärder från det allmänna för att förhindra smittspridningen. LÄS MER

 5. 5. Form före frihet? - Motiven bakom grundlagens tillämpning på podcasts

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonatan Klefbom; [2020]
  Nyckelord :Konstitutionell rätt; Statsrätt; Constitutional law; Internet; Podcast; Yttrandefrihet; Freedom Of Expression; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For the past few years, podcasts have grown to become an important form of expression for exchange of ideas and opinions. However, similarly to other publications on the internet, podcasts struggle to fall under the Swedish constitution; the Fundamental Law on Freedom of Expression. LÄS MER