Sökning: "Konstitutionell rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Konstitutionell rätt.

 1. 1. Bibehållen skattesuveränitet eller överstatligt klimatsamarbete? - En studie av den svenska koldioxidskatten respektive ETS och rättsliga förutsättningar för, samt Sveriges politiska förhållningssätt till, en europeisk koldioxidskatt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Sanded; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; EU law; Koldioxidskatt; Emission Trading System ETS ; Internationell beskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Av rättsutredningar framgår att det finns stora likheter mellan den svenska koldioxidskatten och den europeiska handeln med utsläppsrätter. Särskilt deras funktioner som klimatpolitiska åtgärder i syfte att minska utsläpp av koldioxid utgör en gedigen grund för jämförelse, vilken är en utgångspunkt för uppsatsen. LÄS MER

 2. 2. Post mortem rättigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linus Wedelin; [2020]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; konstitutionell rätt; mänsklig värdighet; kremation.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bärandet av religiös klädsel och symboler i Sverige och Frankrike : en komparativrättslig studie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Arsema Ghebrehiwot; Rania Ouertani; [2020]
  Nyckelord :Freedom of religion; European convention; laïcité; religious attire; religious veil ban; comparative law; constitutional law.; Religionsfrihet; Europakonventionen; laïcité; religiös klädsel; slöjförbud; komparativ rätt; konstitutionell rätt;

  Sammanfattning : The bachelor thesis examines the protection of religious freedom in Sweden and France, with a main point on the right to wear religious symbols and clothing. The subject is processed in relation to the Member States obligations in accordance with the freedom of religion, provided for in Article 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights. LÄS MER

 4. 4. Bör medlemskap i terroristorganisationer kriminaliseras? - En redogörelse för terroristmedlemmars föreningsfrihet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marianna Nasr; [2020]
  Nyckelord :Statsrätt; Konstitutionell rätt; Föreningsfrihet; Terroristorganisationer; Terroristmedlemmar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges terrorhotnivå ligger på en fortsatt förhöjd risk enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Terrorism och terroristorganisationer upplevs som ett hot mot samhället och den svenska regeringen vill motverka terrorismen genom att motverka terroristorganisationernas organisationsrätt. LÄS MER

 5. 5. Justitieråds straffansvar i tjänsteutövningen – en rättshistorisk och nordisk-komparativ belysning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johannes Norrman; [2020]
  Nyckelord :Statsrätt; straffrätt; processrätt; justitieråd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förevarande kandidatuppsats undersöker justitieråds konstitutionella straffansvar för brott begångna i tjänsteutövningen ur en rättshistorisk och nordisk-komparativ belysning. Hur regleras tjänstebrott på högsta juridiska nivå i svensk statsrätt, och är regleringen, bedömd utifrån regeringsformens grundläggande principer, tillfredsställande? För att besvara dessa frågor utreder uppsatsen justitieråds straffansvar i tjänsteutövningen såsom den ser ut i gällande rätt, och sätter denna ordning i en rättshistorisk och komparativ kontext. LÄS MER