Sökning: "Konstr"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Konstr.

  1. 1. Vattenvana - En studie av siminlärningsmetodik för elever med ovana vid vatten

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Erik Håkman; [2015]
    Nyckelord :Simkunnighet; Vattenvana; Idrott och Hälsa; Konstr;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att anpassa Svenska Livräddningssällskapets Tolkning AvSimning Och Livräddning i LGR11 till ett arbetssätt för elever med ovana vid vatten. Genomsamkonstruktion av en utvecklingsplan för praktisk simundervisning tillsammans med enutvald grupp elever planeras, implementeras och utvärderas effektiviteten av ett program försiminlärning, enligt riktlinjerna för Action Research. LÄS MER