Sökning: "Konstruktion av bilen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Konstruktion av bilen.

 1. 1. Light Weight Suspension System for KTH Research Concept Vehicle : DESIGN AND CONSTRUCTION OF A COMPOSITE SUSPENSION SYSTEM WITH FOCUS ON APPLICATION IN KTH RESEARCH CONCEPT VEHICLE WITH ANALYSIS OF FUTURE SOLUTIONS SUITABLE FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY.

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Wilhelm Johannisson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta projekt undersöks konstruktionen av en transversell bladfjäder föranvändning i en bil, byggd i kompositmaterial. En transversell bladfjäder är en annanlösning för att implementera det som traditionellt är spiralfjäder i bilenhjulupphängning. Istället används en fjäder som fungerar genom balkböjning. LÄS MER

 2. 2. Measurement methodologies for controlling automotive radars in EMC chambers

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Ludwig Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Measurement; methodologies; automotive; radar; EMC; FMCW; ADAS; RISE; AstaZero; Autonomous; Cars; CAN; CAN-network; AWITAR; Automotive Engineering; Bilsystemteknik; ACC; AEB; RCS; Bitwise;

  Sammanfattning : Autonomous cars are developing in a rapid speed, which means that the advanced driver-assistance systems must be tested carefully. Radar is one of many tools the car can use to detect obstacles and targets in front of the car. This bachelor thesis deals with programming and testing of an FMCW radar. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av svingarm till EcoistVehicleTM

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oliver Öhman; Christian Wikman; [2017]
  Nyckelord :Konstruktion; 3D-print; Svingarm; EcoistVehicleTM; Tillverkning; Produktutveckling; Catia V5; FEM.;

  Sammanfattning : Den här rapporten handlar om ett maskintekniskt konstruktionsprojekt som framtagits av Christian Wikman och Oliver Öhman. Det är ett uppdrag som givits av EcoistVehicleTM för att slutföra högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik vid Högskolan i Halmstad. LÄS MER

 4. 4. Retractable Boarding Step to Scania Crew Cab : Product Development, Design, FEM Simulations and Verification

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Nadine Möllberg; [2017]
  Nyckelord :Product development; FEM Simulations; Catia GAS; Boarding Step; Crew Cab; Scania CV AB; Produktutveckling; FEM Simulering; Catia GAS; Insteg; Crew Cab; Scania CV AB;

  Sammanfattning : This master thesis treats the development of a new solution for a retractable boarding step to Scania trucks, which is a part of the modular system. Some customers have the need to transport additional passengers. For such applications, Scania provides trucks featuring a Crew Cab, which is an extended cab with rear doors. LÄS MER

 5. 5. Konceptstudie för att korta bromssträckan hos personbilar i nödsituationer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/MaskinkonstruktionTekniska högskolan

  Författare :Sara Ekermann; [2012]
  Nyckelord :braking; emergency brake; brake test; rubber; tear webbing; product development; braking distance; AEBS; advanced emergency braking system; concept study; friction; traffic safety; broms; katastrofbroms; bromstest; gummi; tear webbing; produktutveckling; bromssträcka; AEBS; konceptstudie; friktion; trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Utifrån en problemställning formulerad av Trafikverkets skyltfond har produktutvecklingsföretaget Prodelox drivit ett projekt med syfte att testa kreativa idéer för att minska bromssträckan för personbilar i nödsituationer. Som en del i projektet har ett examensarbete genomförts vilket resulterat i denna rapport. LÄS MER