Sökning: "Konstruktionskrav"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Konstruktionskrav.

 1. 1. Analysis of design requirements for early failure detection in a gear test rig

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :José Agustín Spaccesi; [2020]
  Nyckelord :Design requirements; Failure detection; FZG test rig; Gear; Konstruktionskrav; Skadedetektering; FZG-rigg; Kuggväxlar; Engranajes; Detección de fallo; Requisitos de diseño; Equipo de prueba FZG;

  Sammanfattning : Gears are the heart of many machines, being its function transform and transmit torque. This work is a study of adequate design requirements, in particular, the best methodology to early detect gear fatigue failure using a gear test rig, an FZG test machine. LÄS MER

 2. 2. Ljudförstärkarkrets för användning vid laboration - analys och förbättringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Andreas Stetenfeldt; Maria Toll; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ljudförstärkarkrets som används i kursen Analog elektronik (1TE725) har felsökts och analyserats genom uppkoppling, simuleringar samt beräkningar. Studenterna har under labborationstillfället haft problem att få kretsen att fungera. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av möjligheter att minskadeponiavfall från byggarbetsplatser ur miljöperspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Jonatan Lindholm; [2016]
  Nyckelord :Byggarbetsplats; Miljö; Avfall; Deponi;

  Sammanfattning : Syfte: Trots förbättring står byggbranschen i dag fortfarande för en stor del av det avfallsom uppstår i städer över hela världen. Företagen börjar bli medvetna om avfallet deskapar men stora satsningar inom området är fortfarande sällsynta. LÄS MER

 4. 4. Optimering av balkonginfästningar : ComBAR glasfiberförstärkt polymerplast som armering i betong

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Rekar Dilanson; [2014]
  Nyckelord :Energy flow; Payback-method; Cantilever balconies; Glass fibre reinforced polymer;

  Sammanfattning : I samband med EU-direktivs mål att reducera energikonsumtionen med 20 % fram till år2020 har kraven i Boverkets byggregler skärpts för energianvändningen i Sverige. Dessa kravhåller den totala energiförbrukningen i sektorn bostäder och service på jämn nivå trots attdet sker en ständig ökning av antalet bostäder. LÄS MER