Sökning: "Konstruktionsvirke"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Konstruktionsvirke.

 1. 1. FUKTENS INVERKAN PÅ HÅLLFASTHETEN FÖR KONSTRUKTIONSVIRKE : Laboratoriemätningar på träbalkar med olika fuktinnehåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jakob Koziczynski; Nicklas Siverbo; [2020]
  Nyckelord :Fukt; bärförmåga; träbehandling; träbalkar; mekaniska egenskaper; brottgräns; böjprovning; torkning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Byggnadsdelars klimatpåverkan i träbyggnadssystem : En jämförelse för optimering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Dennis Persson; [2020]
  Nyckelord :Wooden Building System; Climatic impact; Life-cycle analysis; Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg; Optimisation; Targeting decisions; Träbyggnadssystem; Klimatpåverkan; Livscykelanalys; Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg; Optimering; Inriktningsval;

  Sammanfattning : Sverige är berikat med en mycket stor areal av skog, vilket ger oss stora möjligheter till att utnyttja trä som ett närproducerat konstruktionsmaterial. Detta betyder att vi har en stor förnybar källa nära till hands som alltid kan vara tillgänglig om vi använder den på rätt sätt, vilket i sin tur skapar fördelar för miljön och ytterligare intresse till att använda trästommar och träbaserade material i alla möjliga sorts byggnader. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av stämpeltryck på syllar av korslimmat trä och av konstruktionsvirke

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Emil Lockner; [2020]
  Nyckelord :Bottom rail; sill plate; CLT; cross-laminated timber; compression perpendicular; digital image correlation; DIC; syll; KL-trä; stämpeltryck; tryck vinkelrätt; trä; träregelstomme; beröringsfritt mätsystem; korslimmat trä;

  Sammanfattning : I Sverige finns en lång tradition att byggande med materialet trä men det är främst av småhus som byggts. Flerbostadshusmarknaden har länge dominerats av materialen betong och stål men med dagens syn på hållbart byggande har byggnationen av trä blivit allt mer eftertraktat. LÄS MER

 4. 4. Böjprovning av spikplåtsskarvad träbalk

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Ebubekir Korkmaz; Jerry Lundstöm; [2019]
  Nyckelord :Construction timber; nail plate fastener; strength; moment; shear; stiffness.; Konstruktionsvirke; Spikplåt; Hållfasthet; Moment; Tvärkraft; Styvhet.;

  Sammanfattning : This thesis examines the bearing capacity, stiffness, shear and moment force of a continuous wooden beam and how the parameters of the beam changes when the beam is spliced ​​with nail plate. A literature study has been conducted to examine which studies have been carried out in this field. LÄS MER

 5. 5. Korslimmat trä – Optimering av tvärsnittsuppbyggnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Lukas Ingvarsson; Rebecka Kvist; [2019]
  Nyckelord :CLT; cross-sectional structure; timber construction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cross-laminated timber, CLT, is a rather new building material. It consists of an odd number of layers consisting of lumber boards stacked together, where each layer is rotated 90 degrees in comparison to the adjacent layers. The material is used both as a load-carrying element as well as a non-load-carrying element, such as stairs. LÄS MER