Sökning: "Konstruktionsvirke"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Konstruktionsvirke.

 1. 1. Böjprovning av spikplåtsskarvad träbalk

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Ebubekir Korkmaz; Jerry Lundstöm; [2019]
  Nyckelord :Construction timber; nail plate fastener; strength; moment; shear; stiffness.; Konstruktionsvirke; Spikplåt; Hållfasthet; Moment; Tvärkraft; Styvhet.;

  Sammanfattning : This thesis examines the bearing capacity, stiffness, shear and moment force of a continuous wooden beam and how the parameters of the beam changes when the beam is spliced ​​with nail plate. A literature study has been conducted to examine which studies have been carried out in this field. LÄS MER

 2. 2. Stabilisering av KL-träbyggnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :David Sandström Marklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stabilisering av en byggnad är ett viktigt moment att kontrollera. Denna rapport visar, med ett praktiskt exempel, hur stabilisering av en flervåningsbyggnad tillverkad med korslimmat trä (KL-trä) går till. Byggnaden som har kontrollerats är tio våningar hög över markytan och kommer att stå i Uppsala. LÄS MER

 3. 3. Brandkrav, branddimensionering och brandskydd för trätakstolar : Ur ett konstruktörsperspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Frida Bernander; Kajsa Lindhé; [2018]
  Nyckelord :takstol; takkonstruktion; brand; brandmotstånd; dimensioneringsregler; brandskydd; konstruktionsvirke;

  Sammanfattning : This study contains a compilation and a clarification of the rules and requirements that can be applied to trusses and roof structures in consideration to fire. The different steps to decide the fire resistance of a truss or a roof construction is not that distinct and has to be combined with experience and subjective assessment. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter med KL-trä : Hur en betongstomme kan omformas till en KL-trästomme

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Hampus Töttrup; Gunnar Renström; [2018]
  Nyckelord :CLT; X-lam; timber; structural design; Eurocodes; floor area; building height; weight; component drawing; KL-trä; massivträ; dimensionering; Eurokoder; boarea; byggnadshöjd; detaljritning;

  Sammanfattning : KL-trä är ett stommaterial som blir allt intressantare på marknaden. Kunskapen är hos mångakonstruktörer idag begränsad. Genom att utgå från en betongstomme, där många konstruktörer har goderfarenhet av projektering och dimensionering, kan en jämförelse mellan dessa två stommaterial vara relevant. LÄS MER

 5. 5. Böjprovning av stålförstärkta limträbalkar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Fredrik Jannesson; [2017]
  Nyckelord :Glulam; steel; cross section; strength; stiffness; Limträ; plåt; tvärsnitt; styrka; styvhet;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks limträbalkars styrka och styvhet och hur dessa parametrar ändrar sig när balkarna förstärks med plåt. En litteraturstudie har genomförts för att ta reda på vad som gjorts tidigare vid diverse förstärkningsförsök av limträbalkar. Limträbalkar har högre hållfasthet än vanligt konstruktionsvirke. LÄS MER