Sökning: "Konstruktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade ordet Konstruktivism.

 1. 1. Problemlösning i fokus : Grundskollärares syn på problemlösning och godtagbara lösningsförslag i problemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Bim Carlbrink; [2019]
  Nyckelord :Grundskola; problemlösning; grundskollärare; konstruktivism; sociomatematiska normer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Flickors idrottande i Tanzania

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emilia Ernstsson; [2019]
  Nyckelord :girls; sports; self-esteem; empowerment; social constructivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utveckla en fördjupad förståelse för flickors relation till idrott i Moshi, Tanzania. Jag ville veta mer om hur en verksamhet arbetar för flickors möjligheter att utöva idrott. LÄS MER

 3. 3. Globalisering och den Svenska Skolvärlden : Politiska och internationella influenser över utbildning och hur globalisering som fenomen kan behandlas i klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Rickard Högström Hadfy; [2019]
  Nyckelord :Globalism; Internationalisering; Globalisering; Skola; Samhällskunskap; Sociologi; konstruktivism; Multikulturell och Mångfald;

  Sammanfattning : Globalization is a fascinating concept mostly because of its influence on the world and the systems within it. The external factors in the surrounding world can make any country adapt to new ways of thinking. This effect has come to impact how education works and evolves and in what way education should persist. LÄS MER

 4. 4. Förskoleklasselevers ordförståelse i engelskämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Isabella Larsson; Jennie Borius; [2019]
  Nyckelord :Engelskämnet; Förskoleklass; Ordförståelse; Andraspråksinlärning; TPR;

  Sammanfattning : Det som skiljer kursplanen för engelska från övriga kärnämnen är en avsaknad av kunskapskrav för årskurs 3. Kunskapskraven för engelskämnet återfinns inte förrän i årskurs 6. LÄS MER

 5. 5. Sverige & Nato : En studie av svenska Nato-samarbeten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ingrid Nordin; [2019]
  Nyckelord :Nato; Partnership for Peace; Euroatlantic Partnership Council; Host Nation Support; constructivism; hard power; soft power; Nato; Partnerskap för fred; Euroatlantiska partnerskapsrådet; värdlandsstöd; Carl Bildt; Göran Persson; Stefan Löfven; konstruktivism; hård makt; mjuk makt;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine what problems, causes and solutions three Swedish governments identified concerning three decisions of cooperation with NATO, and to understand these decisions with constructivism and hard and soft power as theoretical perspectives. The first was the decision to join Partnership for Peace in 1994. LÄS MER