Sökning: "Konstruktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade ordet Konstruktivism.

 1. 1. DEN EUROPEISKA IDENTITETENS KOMPONENTER En kvantitativ analys på vad som definierar den europeiska identiteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filippa Lund; [2024-02-15]
  Nyckelord :Europeisk identitet; Nationell identitet; Territoriella identifikationsnivåer; Multipla identifikationsnivåer; Essentialism; Konstruktivism;

  Sammanfattning : The European identity plays an important role for the EU and especially within its will to further integrate its citizens, hence it is a way for individuals to not only identify with its nation, yet also with Europe. Previous research has already established that an individual can possess two territorial identities, such as a national and a European identity, above all it has established how the identities can equally interplay. LÄS MER

 2. 2. Rysslands roll i inbördeskriget i Syrien utifrån ett realistiskt, konstruktivistiskt respektive ett liberalistiskt perspektiv : Teorikonsumerande fallstudie om Rysslands roll i det syriska inbördeskriget

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Eiad Aldroubi; [2024]
  Nyckelord :Ryssland; Syrien; realism; Konstruktivism; Liberalism; Inbördeskrig;

  Sammanfattning : The Russian invasion of Ukraine has raised interests in Russia’s foreign policy. One of the widely unexplored parts of that is Russia’s role in the Syrian civil war. Saving the Syrian regime from total collapse in Syria Russia played a key role in the conflict. LÄS MER

 3. 3. Kontinuiteten av bilaterala relationer : En förklarande studie om kontinuiteten i EU-Indien relationerna trots aktörernas skilda positioneringar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lundström Marcus; [2024]
  Nyckelord :EU-Indien; bilaterala relationer; skilda positioneringar; kontinuitet; kritiskt moment; social konstruktivism; kulturella anarkier; idéer; strukturer; via media; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : This study explores the bilateral relationship between the European Union (EU) and India amidst the critical juncture that has been the Russian invasion of Ukraine in February of 2022. The study was motivated by the simultaneous empirical and theoretical puzzle that was theseemingly continuous development of bilateral relations, albeit the differing positions of the EU and India in relation to the Russian invasion of Ukraine. LÄS MER

 4. 4. ”Grabbarna kan inte hantera penslar”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :My Ancar; Linnea Stålsmeden; [2023-10-23]
  Nyckelord :Bildskapande; Genus; Kön; Jämställdhet; Intersektionalitet; Fritidshem; Konstruktivism; Genuskontrakt; Lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie behandlar bildskapandet i fritidshemmet i relation till ett genusperspektiv. Syftet med studien är att undersöka bildskapandet i fritidshemmet med fokus på ett genusperspektiv utifrån lärares beskrivningar av sina erfarenheter och utmaningar. LÄS MER

 5. 5. EU, NATO OCH SKANDINAVIEN: En komparativ textanalys över säkerhetspolitik och förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Mossberg; [2023-05-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De skandinaviska staterna är relativt lika i olika avseenden. Exempelvis har de liknande geografiska förutsättningar och gemensamma språkliga drag. Utrikespolitiskt sett finns också likheter, politiken är i huvudsak liberal med fokus på diplomati och normbildning snarare än militär upprustning (Rieker, 2006; Brommesson, 2018). LÄS MER