Sökning: "Konstvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet Konstvetenskap.

 1. 1. Estetisk närvaro - Filosofiska, biologiska och konstvetenskapliga perspektiv på den ordlösa upplevelsen av bildkonst

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Åke Sjöstedt; [2020-11-11]
  Nyckelord :Närvaro; Estetik; Konstvetenskap; Neuroestetik; Tvärvetenskap; Museologi;

  Sammanfattning : Estetisk närvaro - ett tillstånd av intensiv fokusering på och upptagenhet av ett estetiskt objekt, är ett vardagligt fenomen vars betydelse för upplevelse och tolkning av konst kan ha underskattats. Uppsatsen består av en kritisk tvärvetenskaplig exposé över ett axplock aktuell litteratur inom filosofisk estetik, evolutionspsykologi, neurovetenskap, konstvetenskap och museologi som på olika sätt direkt eller indirekt berör detta fenomen. LÄS MER

 2. 2. Kökets väggbeklädnad i svenska hem mellan åren 1890-1920

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Hammerling; [2020]
  Nyckelord :Art history; Conservation; Wallcovering; Kitchen; Turn of the century 1900’s; Sweden; Wallpaper; Interior; Home kitchen; late nineteenth century kitchen; early twentieth century kitchen.; Konstvetenskap; byggnadsvård; väggbeklädnad; kök; sekelskifte; köksinteriör; Sverige; tapet; panel; kakel; slutet av 1800-talet; 1900-talets början.;

  Sammanfattning : During the twenty first century the enthusiasm among the general public the turn of the century 1900’s kitchen has increased in Sweden. Since around 2010 media is overflowing of imagery that cater to and perhaps even with an intention to further stimulate interest in the century 1900’s kitchens. LÄS MER

 3. 3. Dans och koreografi i konstens rum : En komparativ fallstudie av Trisha Browns koreografier Floor of the Forest och Accumulation i konstfältet på 1970-talet och 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Kajsa Sandström; [2020]
  Nyckelord :Trisha Brown; Accumulation; Floor of the Forest; dance in the visual arts; dance in museums; Trisha Brown; Accumulation; Floor of the Forest; dans i bildkonsten; dans på museer;

  Sammanfattning : Through a comparative case study of Trisha Browns choreographies Floor of the Forest (1970) and Accumulation (1971), presented in a visual arts context in the 1970's and in the 2000's, this paper traces how performative aspects of Browns work has changed over time.  Floor of the Forest and Accumulation are analyzed through Erika Fischer-Lichte's theory of performativity in performance and the performing arts. LÄS MER

 4. 4. BLAND TEMPEL OCH SVARTA LÅDOR : En diskursanalys av ett sekel av svensk konstmuseiarkitektur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :art history; architecture; museums; museum architecture; discourse analysis; gothenburg museum of art; kalmar art museum; jönköping county museum; museum of visual arts umeå; konstvetenskap; arkitektur; museum; museiarkitektur; diskursanalys; göteborgs konstmuseum; kalmar konstmuseum; jönköpings läns museum; bildmuseet umeå;

  Sammanfattning : Avsikten med denna C-uppsats är att undersöka hur samtalet kring svensk konstmuseiarkitektur förts i inhemsk dagspress och fackpress. Detta för att kunna identifiera vilka de rådande diskurserna varit under ett sekel av svensk konstmuseiarkitektur. LÄS MER

 5. 5. Att minnas och att hedra det förflutna : Minnesmärken och Monument över Finska inbördeskriget 1918

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Thea Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :Art history; Finland; Finnish civil war; 1918; memorial; monument; semiotics; reception aesthetic; red guard; white guard; Evert Porila; Jussi Hietanen; Viktor Jansson; public art; Minnesmärke; monument; Finska inbördeskriget; 1918; Konstvetenskap; Finland; semiotik; receptionsestetik; Röda garden; Vita garden; Offentlig konst;

  Sammanfattning : This essay looks at memorials and monuments raised in Finland dedicated to the civil war 1918 from both the red and the white side. The earliest memorials are from 1918 and the newest one from 1964. LÄS MER