Sökning: "Konstvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet Konstvetenskap.

 1. 1. FÄRG ÄR ANDE BILD ÄR VÄSEN: Josef Albers färglära analyserad genom Hans Beltings antropologiska bildteori.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Stina Östberg; [2023-06-28]
  Nyckelord :Josef Albers; Interaction of Color; praktik och teori; konsthistoria; formering; andlighet; antropologi; konstvetenskap; färglära; Search Versus Re-search; Hans Belting; visuella studier; abstrakt konst; religion; moral; etik; utbildning; seende; vision; teologi; bild;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to investigate Josef Albers’ practically oriented color theory. The survey is done through a framework of Hans Belting’s anthropological theory of images. Apart from text analysis, the dissertation uses a method involving practically oriented color exercises. LÄS MER

 2. 2. Hur låter färger? : En kvalitativ studie om musik- och färgassociationer hos icke-synestetiker.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Leonard Lukic; [2023]
  Nyckelord :Musik; färg; synestesi; musikupplevelser; färgkodning; multimodalitet; Kandinsky;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur icke-synestetiker inom en västerländsk kontext kodar musikupplevelser efter färg. Det är ett arbete som tar inspiration från synestetiska erfarenheter och implementerar det hos icke-synestetiker. LÄS MER

 3. 3. ”Att göra ett minnesmärke över livet” : En komparativ utställningsanalys av två svenska konstnärshem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Tegbrant; [2023]
  Nyckelord :Art history; historical homes; museum; curating; exhibition analysis; intermediation; cultural heritage; Ecke Hedberg; Bror Hjorth; Tallbo; Bror Hjorths Hus; Swedish art; artists homes; interior; konstvetenskap; konsthistoria; historiska hem; konstnärshem; museologi; curating; förmedling; utställningsanalys; kulturarv; Ecke Hedberg; Bror Hjorth; Tallbo; Bror Hjorths Hus; Gästrikland; Uppland; Uppsala; interiör;

  Sammanfattning : This essay investigates and compares two Swedish artist homes made into museums using an applied version of Danish scholar Rune Gade’s exhibition analysis method. The homes that were chosen for the study are Tallbo, in the region of Gästrikland, the home of Swedish painter Ecke Hedberg (1868-1959) and Bror Hjorths Hus in the city of Uppsala, the home of Swedish painter and sculptor Bror Hjorth (1894-1968). LÄS MER

 4. 4. The Game Of Nudity on Instagram: Four case studies about art and censorship

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Sabine Svensson; [2023]
  Nyckelord :Agency; actor-network theory; art history; censorship; feminist studies; Instagram; the male gaze; nudity; pornography; Agens; aktör-nätverksteori; konstvetenskap; censur; feministiska studier; Instagram; den manliga blicken; nakenhet; pornografi;

  Sammanfattning : The aim for this essay is, along with the four included case studies, is to examine the social media platform, Instagram's strict guidelines when it comes to showing nudity.  On the platform there is a certain double standard, artists as well as art institutions are censored, that is, they get pictures removed or their accounts blocked when they try to show works that have nudity depicted, but at the same time nudity exists on the platform, this essay wants to highlight the double standard by setting the example that images from accounts of celebrities, which show as much nudity as a work of art, if not more, are allowed to be available on the social platform. LÄS MER

 5. 5. Som en spegelbild : Studiet av dräkt i ett tvärmetodologiskt möte mellan konst- och arkivvetenskap

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sofia Särdquist; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dräkthistoria är ett tvärvetenskapligt område med möten mellan flera akademiska discipliner. Denna uppsats utforskar mötet mellan konstvetenskap och arkivvetenskap, utifrån teoretiska perspektiv och metodologi i konstvetenskapliga dräktstudier som baseras på text i form av uppgifter i arkiv, särskilt bouppteckningar. LÄS MER