Sökning: "Konsuler"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Konsuler.

 1. 1. Märk-wärdige händelser : En svensk konsuls brev till kanslikollegium 1773-1800

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Benjamin Skagerstrand; [2019]
  Nyckelord :Diplomati; Diplomatihistoria; Spanien; Cadiz; Konsuler; Handel; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kabelförläggning i mark

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Bashar Kaddori; [2017]
  Nyckelord :Underground installation of cables; installation methodes; cable protections; cables in pipes; power cables; OPI- canalisation; Kabelförläggning i mark; installationsmetoder; OPI-kanalisation; kabelskydd; kablar i rör; tunnlar; kraftledningar; regionnät; lokalnät; deformerade rör.;

  Sammanfattning : Examensarbete utfördes hos konsultföretaget WSP Group- Stockholm med syftet att identifiera och hitta förläggningsmetoder som underlättar förläggning av kablar idag och i framtiden. Examensarbetet fokuserar bara på regionnät och lokalnät i storstäder men med inslag av stamnät. LÄS MER

 3. 3. Den gamla och nya aristokratin. Consules ordinarii 30 f.Kr - 138 e.Kr.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Thomas Ihre; [2006]
  Nyckelord :ancient history; senate; senators; consuls; nobilitas; cognomen; cognomina; homines novi; antikhistoria; senat; senatorer; konsuler; Antikens och forntidens historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgår från en lista av ordinarie konsuler mellan 30 f.Kr. och 138 e.Kr. LÄS MER