Sökning: "Konsument påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Konsument påverkan.

 1. 1. Evaluating the impact on the distribution network due to electric vehicles : A case study done for Hammarby Sjöstad

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Robert Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Plug-in Electric vehicle PEV ; Peak power; Distribution network; Charging strategies; Energy system modelling; Elbil PEV ; Maximal last; Lågspänningsnät; Laddningsstrategier; Modellering av energisystem;

  Sammanfattning : When the low voltage electric grid is dimensioned electric loads are predicted by analyzing the area by certain factors such as geographical data, customer type, heating method etc. So far, the charging of Plugin Electric Vehicles (PEVs) is not considered as one of these factors. LÄS MER

 2. 2. Autonoma fordonets påverkan på mobilitet - En studie som undersöker hur den framtida konsumentmarknadens förväntningar gällande autonoma fordonets påverkan på mobilitet stämmer överens med vad bilbranschen och staden i framtiden planerar att erbjuda för mobilietstjänster.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Brynzér; Emma Ingvarsson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Autonoma fordon; mobilitet; rörlighet; Mobility as a Service;

  Sammanfattning : Autonoma fordon väntas få en allt större roll i framtidens transportmöjligheter. De väntas föramed sig mindre utsläpp, högre säkerhet samt skapa en ökad kapacitet i vägnätet. Denautonoma bilen väntas också på grund av sin flexibilitet konkurrera med kollektivtrafikenvilket kan föra med sig en rad olika utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Influencerns roll i konsumentens köpprocess : relation och trovärdighet är avgörande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alice Lammers; Selma Sakic; Emine Suwhanli; [2019]
  Nyckelord :Influencer; Influencer marketing; Social Media; Buying behavior; Consumer; Discount code; Relations; Credibility; Impact; Influencers; Influencer marketing; Social media; Köpbeteende; Konsument; Rabattkoder; Relation; Trovärdighet; Påverkan;

  Sammanfattning : Vilken påverkan sociala medier har på konsumenter finns idag etablerat, men vilken påverkan influencers specifikt har på konsumentens köpprocess är ett outforskat område. Därmed är syftet med studien att undersöka vilken påverkan influencers har på konsumenters köpprocess. LÄS MER

 4. 4. Att bemöta en digitaliserad konsument - Möjligheter och utmaningar i butikspersonalens servicearbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sara Friis; Line Börjesson; [2019]
  Nyckelord :servicearbete; digitalisering; butiksmiljö; General Works;

  Sammanfattning : Problemområde: Tidigare forskning har visat att digitaliseringens utveckling har en stor påverkan på detaljhandeln. Det står klart att konsumtionsmönster har ändrats och att kunden har allt mer information och produktkunskap. LÄS MER

 5. 5. Jag följer dig för att jag litar på dig : en studie om relationen mellan följare och influencer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jennife Johansson Hallberg; Lina Karlsson; Maja Toft; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; trust; honesty; influencers; parasocial relationships; brand fit; personal branding; Influencermarknadsföring; konsument; tillit; ärlighet; köpintention; påverkan; personal branding; parasocial relationships;

  Sammanfattning : Influencermarknadsföring ses idag som det mest effektiva sättet att nå kunder i deras vardag. Idag består företagets marknadsföringsbudgetar främst av influencer marknadsföringsaktiviteter. LÄS MER