Sökning: "Konsument påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Konsument påverkan.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på ledarskapet inom banksektorn. En kvalitativ studie av hur ledarskapets har påverkats inom banksektorn av den digitaliserade värld som vi lever i

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Ericsson; Ida Adolfsson; [2018-08-28]
  Nyckelord :Ledarskap; digitalisering; medarbetare; kommunikation; förändring; strategi;

  Sammanfattning : Den värld vi lever i idag är en globaliserad värld där teknik och sociala medier är en naturlig del av vår vardag. Digitalisering har kommit att förändra vårt sätt att leva och agera vilket betyder att organisationer måste anpassa sig efter dagens konsument. LÄS MER

 2. 2. Påverkar klimatförändringen trofisk fraktionering av C och N mellan växt och konsument i sötvattenekosystem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Evelina Hiltunen; [2018]
  Nyckelord :chironomus riparius; stable isotopes; trophic fractionation; climate change; oligotrophication;

  Sammanfattning : Temperaturhöjningen som en följd av klimatförändringen väntas gå fortast och bli störst på Nord- och Sydpolen. När lufttemperaturen stiger, stiger även vattentemperaturer och vegetationsgränser flyttas. Detta skulle kunna vara orsaken till den näringsutarmning som kan ses i många arktiska sjöar. LÄS MER

 3. 3. Är vi redo för Augmented Reality? : En studie i eftermarknadsservice med teknisk innovation.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jonas Blomgren; Kristoffer Hasslevall; [2018]
  Nyckelord :Servitization; Aftermarket Service; Knowledge Sharing; Self-Service; Augmented Reality; Tjänstefiering; Eftermarknadsservice; Kunskapsöverföring; Självservice; Augmented Reality;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens digitaliserade samhälle ställs det höga krav från kunder på att saker och ting ska fungera. Det ställs krav på att företag ska tillhandahålla sina kunder med ett attraktivt erbjudande och med dagens snabbt växande teknologier möjliggörs nya sätt att erbjuda service. LÄS MER

 4. 4. E-handel och upprepade köp : En studie om kundlojalitet inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Admir Trhanaj; Alexander To; [2018]
  Nyckelord :Informationslogistik; E-handel; Kundlojalitet; Kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Idag kan konsumenter vara tid och platsoberoende när de ska genomföra ett köp online. Återförsäljarna måste ständigt jobba med utveckla verksamheten för att kunna ge konsumenterna bästa möjliga köpupplevelse. LÄS MER

 5. 5. Att använda storytelling i reklamfilm - bra eller dåligt? : Unga konsumenters uppfattning av reklamfilm med storytelling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; Rebecca Parwén; [2018]
  Nyckelord :Marketing; consumer; commercial; storytelling; consumer perception; Marknadsföring; konsument; reklamfilm; storytelling; konsumentuppfattning;

  Sammanfattning : Storytelling är ett sätt att utforma reklam på där en historia berättas i syfte att förbättra konsumenters uppfattning av ett företag eller varumärke. Storytelling möjliggör för företag att skapa en helhetsbild av sitt koncept, gestalta sitt varumärke och ge sina konsumenter en upplevelse. LÄS MER