Sökning: "Konsumentbaserat varumärkeskapital"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Konsumentbaserat varumärkeskapital.

 1. 1. Varumärkets betydelse för unga konsumenter : En kvalitativ studie om unga konsumenters val av varumärke inom livsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Bergkvist; Elvira Eriksson; [2018]
  Nyckelord :consumer-based brand equity; brand; grocery; consumer; konsumentbaserat varumärkeskapital; varumärke; livsmedel; konsument;

  Sammanfattning : Försäljningen av livsmedelsbutikers egna märkesvaror har ökat och det råder konkurrens mellan egna märkesvaror och leverantörernas märkesvaror. För livsmedelsprodukter finns det, inom samma produktkategori, flera olika varumärken att välja bland där produkterna innehållsmässigt är detsamma. LÄS MER

 2. 2. Sponsringens omvända psykologi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Jesper Lindskoug; [2017]
  Nyckelord :Sponsring; imageöverföring; varumärkeskapital; attityd; idrottssupportrar;

  Sammanfattning : De ökade investeringarna inom sponsring och idrottsområdet har börjat betraktas som ett marknadsföringsverktyg för företag som vill arbeta med sina varumärken. Det har dock på senare tid framkommit studier som uppmärksammat att det finns två sidor av området och menar att sponsorer faktiskt kan utsätta sitt varumärke för risker i form av negativa attityder hos rivaliserande supporter och således omedvetet exkluderat en målgrupp på marknaden genom sin sponsring. LÄS MER

 3. 3. CSR - Flygbranschens bästa fiende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Felix Östlund; Anton Vanhatalo Van Rijn; Oscar Tiberg; [2013]
  Nyckelord :Keywords: CSR; consumer based brand equity; CSR Communications; CSM; brand equity; SAS Nyckelord: CSR; konsumentbaserat varumärkeskapital; CSR-kommunikation; varumärkeskapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis seeks to contribute with knowledge of how the consumer-based brand equity can be affected by CSR communication in the business of aviation. Method: In order to reach the purpose of this essay we used mixed methods; carried out a quantative survey, a qualitative interview with SAS head of CSR and conducted a content analysis of SAS CSR communications Conclusion: If an airline takes social responsibility its consumer-based brand equity can be influenced in a positive direction. LÄS MER

 4. 4. Ett Apple utan Steve Jobs? : En studie om varumärkesassociationers påverkan på det konsumentbaserade varumärkeskapitalet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Bergquist; Lisa Löfgren; [2013]
  Nyckelord :Konkurrenskraft; konsumentbaserat varumärkeskapital; varumärkesimage; varumärkesassociationer; publika personligheter; konsumentperspektiv.;

  Sammanfattning : SammanfattningDen 5 oktober 2011 avled Apples publika personlighet Steve Jobs. Då en publik personlighet kan ha stort inflytande på varumärkesimagen kan denna komma att försämras på grund av denna händelse. En försämrad varumärkesimage leder till ett lägre varumärkeskapital, vilket är negativt för varumärket. LÄS MER

 5. 5. Konsumentbaserat varumärkeskapital : En analys av varumärket Värmlandschark

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Erik Pettersson; Anders Reje; [2012]
  Nyckelord :Konsumentbaserat varumärkeskapital; Värmlandschark; varumärkesanalys; charkuteriprodukter;

  Sammanfattning : Många faktorer spelar in och påverkar köpbeslut som konsumenter gör i butik.Att sedan konkurrensen har ökat i dagligvaruhandeln har gjort att det finns ettbredare utbud och att varumärken på livsmedel spelar större och större roll.Varumärket Värmlandschark är ett relativt nytt varumärke som kommer attanalyseras i denna uppsats. LÄS MER