Sökning: "Konsumenters livsmedelsval"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Konsumenters livsmedelsval.

 1. 1. Vegan eller växtbaserad : produktkommunikationens betydelse för konsumenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Green; [2020]
  Nyckelord :Product communication; vegan; plant-based; animal consumption; consumer behavior; consumption patterns; behavior change; sustainable consumption; online asynchronous focus group; Theory of planned behavior; Produktkommunikation; vegan; växtbaserad; animaliekonsumtion; konsumentbeteende; konsumtionsmönster; beteendeförändring; hållbar konsumtion; asynkron online-fokusgrupp; Theory of planned behavior;

  Sammanfattning : Konsumtion av animaliska livsmedel är ett område som får allt mer fokus och utrymme i media och samhällsdebatt på grund av dess negativa miljöpåverkan. Med utgångspunkt i marknadsföringens potential att påverka konsumenters dagliga livsmedelsval är uppsatsens syfte att utforska attityder och associationer kring begrepp som vanligen används inom produktkommunikation för växtbaserade produkter. LÄS MER

 2. 2. I en stödjande miljö är hälsosamma val enkla val : En kvantitativ studie om konsumenters upplevelser av hälsosamma livsmedelsval

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Terése Olofsson; Hanna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Health promotion; supportive environments; healthy food choices; grocery; food; health; marketing; food choices; socioeconomics; behavioral economics; hälsopromotion; stödjande miljöer; hälsosamma livsmedelsval; dagligvaruhandel; livsmedel; hälsa; marknadsföring; matval; socioekonomi; beteendeekonomi;

  Sammanfattning : Introduktion: Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och förekommer oftare i socioekonomiskt svagare grupper. Tillgängligheten av livsmedel påverkar både vilka kostval vi gör och hur mycket vi konsumerar. Marknadsföring påverkar tillgängligheten och används för att styra konsumenternas livsmedelsval. LÄS MER

 3. 3. I valet och kvalet : Hur den geografiska kunskapen påverkar ditt livsmedelsval

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Max Netterberg; Simon Wahlström; [2020]
  Nyckelord :livsmedelsval; hållbarhet; miljöpåverkan; attityd-beteende-gap; experiment;

  Sammanfattning : Vid inhandling av livsmedel är det lätt att frångå vetskapen om hur en produkt gått från jord till butikshylla. Genom att undersöka geografiska hållbarhetsfaktorer av ett antal livsmedelsprodukter och därefter genomföra ett butiksexperiment har denna studie undersökt i vilken grad ytterligare information angående hållbarhetsfaktorer kan få konsumenter att handla mer hållbart. LÄS MER

 4. 4. Miljömedvetenhet och livsmedelsval : En kvantitativ studie om konsumenters miljömedvetenhet i förhållande till deras livsmedelsval

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Niklas Lundberg; Anton Niemi; [2017]
  Nyckelord :miljömedvetenhet; klimatsmart; miljömat;

  Sammanfattning : Bakgrund Utsläppen av växthusgaser i världen ökar och de livsmedelsval konsumenter gör har en allt större betydelse för att skapa en hållbar framtid för miljön. Syfte Studiens syfte är att undersöka hur miljömedvetna konsumenter anser att de är i sina livsmedelsval och jämföra det med hur de anger att de äter. LÄS MER

 5. 5. Hur värderas märkningar? Anmärkningsvärda värderingar hos miljömedvetna livsmedelskonsumenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anton Åstrand; Joakim Karlsson; [2016-08-16]
  Nyckelord :Livsmedelskonsumtion; matval; miljömärkning; värderingar;

  Sammanfattning : För livsmedelskonsumenten finns det möjligheter att göra aktiva matval som påverkar samhället och miljön. Den allmänna bilden i samhället verkar vara att det blir vanligare för konsumenter att handla miljömärkta livsmedel. LÄS MER