Sökning: "Konsumenters livsmedelsval"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Konsumenters livsmedelsval.

 1. 1. Miljömedvetenhet och livsmedelsval : En kvantitativ studie om konsumenters miljömedvetenhet i förhållande till deras livsmedelsval

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Niklas Lundberg; Anton Niemi; [2017]
  Nyckelord :miljömedvetenhet; klimatsmart; miljömat;

  Sammanfattning : Bakgrund Utsläppen av växthusgaser i världen ökar och de livsmedelsval konsumenter gör har en allt större betydelse för att skapa en hållbar framtid för miljön. Syfte Studiens syfte är att undersöka hur miljömedvetna konsumenter anser att de är i sina livsmedelsval och jämföra det med hur de anger att de äter. LÄS MER

 2. 2. Hur värderas märkningar? Anmärkningsvärda värderingar hos miljömedvetna livsmedelskonsumenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anton Åstrand; Joakim Karlsson; [2016-08-16]
  Nyckelord :Livsmedelskonsumtion; matval; miljömärkning; värderingar;

  Sammanfattning : För livsmedelskonsumenten finns det möjligheter att göra aktiva matval som påverkar samhället och miljön. Den allmänna bilden i samhället verkar vara att det blir vanligare för konsumenter att handla miljömärkta livsmedel. LÄS MER

 3. 3. Studenters förhållningssätt till hållbar livsmedelskonsumtion och produktion : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Maria Andersson; Rebecca Schink; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag finns ett tydligt behov av att minska utsläpp av växthusgaser. Hoten mot miljön innebär att det är bråttom att utveckla hållbara system för livsmedelsproduktion. LÄS MER

 4. 4. Den sura glädjen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Clara Erlandsson; Teresa Sjöberg; [2014-06-25]
  Nyckelord :Konsumenters livsmedelsval; Produktutveckling; Surdegsbröd; ZMET-technique;

  Sammanfattning : Surdegsbrödet har förekommit i den mänskliga historien sedan 7000 år tillbaka. Populariteten har varierat men brödet har de senaste åren frekvent synts såväl i media som i bagerier. Brödindustrin har uppmärksammat trenden och resultatet av den dynamiska produktutvecklingen kan ses i livsmedelsbutikernas utbud. LÄS MER

 5. 5. ”ÄKTA VARA” – Konsumenters inställning till livsmedelstillsatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Elin Ahlning; Marie Stanleysson; [2011-02-17]
  Nyckelord :Livsmedelsmärkning; livsmedelstillsats; ”ÄKTA VARA”; medvetet val; konsumentuppfattning;

  Sammanfattning : Varför och i vilken utsträckning livsmedelstillsatser bör användas, råder det delade meningar om. Tillsatserna fyller ett kvalitetssäkringssyfte för våra livsmedel och vissa forskare menar att det är riskabelt ur mikrobiologiskt perspektiv att ta bort alla tillsatser. LÄS MER