Sökning: "Konsumentombudsmannen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Konsumentombudsmannen.

 1. 1. En bild säger mer än 2200 tecken - En kvalitativ tolkande receptionsstudie över hur en tilltänkt publik uppfattar Instagraminlägg som blivit anmälda för felaktig reklam

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Victoria Graf; Sanna Siljander; [2018-09-07]
  Nyckelord :Influencer; Instagram; collaboration; marketing; ad; focus group; reception theory; Stuart Hall; encoding decoding; parasocial interaction; Reklamombudsmannen; Konsumentombudsmannen.;

  Sammanfattning : Purpose: Our purpose is to find out how an audience perceives Instagram posts from influencers that have been reported for improper advertising. Method: A qualitative research receptions study. Procedure: A focus group interview that was transcribed and analyzed with mainly Stuart Hall’s Encoding/decoding model. LÄS MER

 2. 2. Opartisk artikel eller osynlig annons? : Om gränsdragningen mellan innehållsmarknadsföring och icke-kommersiella meddelanden i redaktionell text, samt om kravet på reklamidentifiering i det nya medielandskapet.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Catrine Engström; [2018]
  Nyckelord :marknadsföring; redaktionell text; marknadsföringsrätt; yttrandefrihet; sociala medier; medielandskap; MFL; marknadsföringslagen; YGL; TF; textmarknadsföring; dold marknadsföring; KO; konsumentombudsmannen; RO; reklamombudsmannen; reklamidentifiering; annonsmarkering; sändarangivelse; konsumentskydd; innehållsmarknadsföring;

  Sammanfattning : När meddelanden som förmedlas till konsumenter är avsättningsfrämjande och har rent kommersiell karaktär anses de utgöra marknadsföring, och omfattas av reglerna i Marknadsföringslagen (2008:486) (MFL). Marknadsföring ska bl.a. LÄS MER

 3. 3. Marknadsstörningsavgiften : En effektiv sanktion?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Natalia Englund; [2017]
  Nyckelord :Marknadsförings; marknadsstörningsavgiften; uppsats ämne; examensarbete juridik;

  Sammanfattning : För att den fria marknaden ska fungera finns det en mängd lagar som bestämmer vad som är okej eller inte. När en näringsidkare ska annonsera varor, tjänster eller annat för att locka kunder och andra företag finns det en mängd regler som denne ska förhålla sig till. LÄS MER

 4. 4. Stärkta sanktionsmöjligheter för KO : en analys av propositionen och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elena Ahlbin; [2016]
  Nyckelord :Konsumentombudsmannen; konsumentverket; sanktionsmöjligheter; lagförslag; förbudsföreläggande; MFL;

  Sammanfattning : Den 28 september 2015 lämnade finansdepartementet en promemoria till regeringen där det föreslogs att Konsumentombudsmannen skulle ges stärkta sanktionsmöjligheter. Den 17 mars 2016 skickade regeringen ett förslag, baserat på promemorian, på lagrådsremiss och den 10 maj samma år lades en proposition baserad på remissen fram. LÄS MER

 5. 5. Grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden

  Kandidat-uppsats, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Aida Kararic; [2011]
  Nyckelord :Konsumenträtt; Konsument; Grupptalan; Allmänna reklamationsnämnden; Konsumentombudsmannen;

  Sammanfattning : I konsumenträttsliga förhållanden är det inte ovanligt att ett flertal människor påverkas negativt på samma sätt, genom att de t.ex. har köpt samma bristfälliga produkt eller tillhandahållits samma felaktiga tjänst av en och samma näringsidkare. LÄS MER