Sökning: "Konsumenträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Konsumenträtt.

 1. 1. Obehörig användning av e-legitimation : En analys av konsumentskydd och konsumentens ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Konrad Hofling; [2023]
  Nyckelord :E-legitimation; civilrätt; skadeståndsrätt; konsumenträtt; EU-rätt; obehörig användning av e-legitimation; bankid; bank-id; ARN; ren förmögenhetsskada; utomobligatoriskt skadestånd; nordisk rätt; nemid; nem-id; finansavtaleloven; betalingsloven; psd; psd2; särskild klandervärd; obehöriga transaktioner;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Återtaganderättsförbehållets funktion och verkan : ur ett kreditgivar- och konsumenträttsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mahdi Jospeh Kamali; [2023]
  Nyckelord :Begränsad sakrätt; säkerhetsrätt; återtagandrättsförbehåll; konsumenträtt; separationsrätt; lös egendom; sakrättsligt skydd; sakrättslig moment; borgenärs- och omsättningsskydd; godtrosförvärv; specialitetsprincipen.;

  Sammanfattning : Återtaganderättsförbehåll är en vanlig förekommande säkerhetsrätt som innebär att en säljare eller kreditgivare vid avbetalningsköp kan förbehålla sig rätten att återta objektet till dess att köparen uppfyllt sina avtalsåtaganden. Säkerhetsrätten innebär på så vis en separationsrätt för säljaren och utgör ett skydd i förhållande till köparens övriga borgenärer. LÄS MER

 3. 3. ”Bannad? Det är ju oskäligt!” : En fall- och litteraturstudie om de allmänna användarvillkorens roll i samband med avstängning av spelare i videospel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Markus Johansson; [2023]
  Nyckelord :Banned; Videogame; Videogames; Video games; Video game; Contracts; Terms of use; Terms of service; End user license agreement; Avstängning; Bannad; Standardavtal; Allmänna avtalsvillkor; Videospel; Datorspel; TV-spel; Ban; Hävning; Avstängd; IT-rätt; IP - rätt; Avtalsrätt; Konsumenträtt; Formulärrätt; Oskäliga avtalsvillkor; Avtalsvillkor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Domstolens roll i konsumentmål : Ett EU-rättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Hedbäck; [2023]
  Nyckelord :europarätt; konsumenträtt; processrätt; civilprocess; civilprocessrätt; domstolens roll; domstol; konsumentmål; ex officio; materiell processledning; processledning; duarte hueros; konsumenttvist;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to examine whether Swedish courts can fulfill the role that EU law attributes them in consumer disputes. To achieve the purpose, the thesis will be based on the following main question: Is the Swedish civil procedural system compatible with the obligations that EU law places on national courts in terms of ex officio action and direction of proceedings in consumer disputes?  Consumer legislation is often built on the idea that the consumer is in a weaker position in relation to the trader. LÄS MER

 5. 5. Den nya konsumentköplagens betydelse för hästförsäljningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tilda Andén; [2023]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Konsumentköplag; konsumenträtt; hästförsäljning; hästjuridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den gamla konsumentköplagen har kritiserats av hästnäringen eftersom den har ansetts vara mycket hämmande för näringsidkares möjligheter att sälja hästar till privatpersoner. Detta eftersom en häst enligt lagen är en lös sak, och i den tidigare konsumentköplagen särskilde lagstiftaren inte levande djur från övriga varor. LÄS MER