Sökning: "Konsumtionsbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet Konsumtionsbeteende.

 1. 1. Ekonomistyrning som ett verktyg i en tid av ekonomisk nedgång och förändrat konsumtionsbeteende: En fallstudie på ett av de marknadsledande företagen inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Larsson; Amelia Kvarefelt; [2024-02-20]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Levers of Control; Lönsamhet; Konkurrenskraft; Konsumtionsbeteende; Kris; Inflation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Dagligvaruhandeln utgör en central sektor inom detaljhandeln där ständiga förändringar i konsumentbeteenden skapar en komplex verklighet för företag. Eftersom branschen ständigt står inför en snabb förändring av marknadens förutsättningar så har den ökande betydelsen av ekonomistyrning som ett verktyg blivit alltmer uppenbar. LÄS MER

 2. 2. Behöver jag verkligen det här? : En kvalitativ studie om effekterna av minskad konsumtion

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Andersson; Jeremy Sjöström; [2024]
  Nyckelord :Norm deviation; change in consumption; strain theory; social coercion; consumption reduction; Normavvikelse; konsumtionsförändring; strain-teori; socialt tvång; konsumtionsminskning;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the individual's experience of conscious consumption reduction in relation to society's consumption norms. By not focusing on motives or causes behind the change, but instead illustrating the subjective and social consequences, the study provides a deeper understanding of how the individual's self-perception and social relationships are affected. LÄS MER

 3. 3. Främjande av hållbar konsumtion inom den lokala klädbranschen i Eskilstuna : En kvantitativ studie om hur konsumenters attityder och köpvanor inom hållbar konsumtion påverkas av kännedom och engagemang i projektet "Handla Hållbart för Eskilstuna"

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tilda Ekhamre; Elin Löfgren; Julia Vång; [2024]
  Nyckelord :Teorin om planerat beteende; köpintention; hållbarhet; miljöoro; attityder; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka och förstå konsumenternas attityder till hållbar konsumtion, samt att identifiera de faktorer som påverkar deras köpintention vid hållbar klädkonsumtion. Vidare strävar studien efter att belysa hur kännedom om och engagemang i projektet "Handla Hållbart för Eskilstuna" påverkar respondenternas lokala och hållbara konsumtionsbeteende. LÄS MER

 4. 4. Andrahandsresan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarirat Suksing; Miriam Taki; Filippa Rensfelt; [2024]
  Nyckelord :Kundresa; hållbarhet; CSR; second-hand; köpprocess och medvetet konsumtionsbeteende.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka kundresan på andrahandsmarknaden, där utbudet på hyllan i förväg är oklart för konsumenten. Var börjar den, hur går den till och vad händer efter ett köp av ett plagg - det ska denna studie undersöka. LÄS MER

 5. 5. Flexible Future : Exploring The Effects of Real Time Prices on Swedish Households’ Price Responsiveness

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Arvid Jonsson; Theo Målsten; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The exceptionally high electricity prices in Sweden during 2022 changed the common view about electricity consumption and an increasing number of households switched from fixed or monthly contracts to real time price (RTP) contracts. Historically, there has been a limited amount of real user data on RTP customers and their consumption behaviors. LÄS MER