Sökning: "Kontaktledning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Kontaktledning.

 1. 1. Sveriges nya kontaktledningssystem - En jämförelsestudie av äldre kontaktledningssystem, det nya svenska systemet och befintliga system i Europa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Micael Appelholm; Gustaf Larsson; [2021]
  Nyckelord :Kontaktledning; kontaktledningssystem; höghastighetsjärnväg; catenary; catenary system; highspeed railway; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige planeras det för höghastighetsjärnvägar, med högre hastigheter än vad som används idag, för att binda samman landets tre storstadsregioner. I samband med detta krävs ett utvecklingsarbete av olika järnvägstekniska lösningar där kontaktledning är ett av områdena som utvecklas för att möta högre hastighetskrav. LÄS MER

 2. 2. Drönarteknik vid järnvägsunderhåll

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Lukas Nilsson; Philip Beermann; [2021]
  Nyckelord :Drone technology; railway; maintenance; Trafikverket; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att analysera potentialen och konsekvenserna av att använda drönarteknik för järnvägsunderhåll i Sverige. Arbetet har genomförts i samarbete med företaget Nordic Infracenter, som ett underprojekt till projektet Framtidens Järnväg. LÄS MER

 3. 3. Predicting infrastructural failures with vehicle data

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Linus Rydstedt; Cajsa Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Predicting; Infrastructure failures; Railway; Trains; Train-Track; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I examenarbetet undersöks det om man kan upptäcka fel på infrastrukturen med hjälp av eventkoder genererade från fordonsdatorn. För att kunna dra en slutsats om man kan förutspå ett infrastrukturfel med hjälp av fordonsdata har historiska data med kända fel från infrastrukturen undersökts tillsammans med eventkoder som genererats av fordonen. LÄS MER

 4. 4. Optimering av kontakt med kontaktledning hos tåg: : Utplacerade massors påverkan på kontaktkraftens kvalitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Hector Älfvåg; Jakob Lindbergh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt behandlar huruvida strategiskt utplacerade massor längs ett tågs kontaktledning kan förbättra prestandan i kontaktkraften mellan kontaktledningen och tågets strömavtagare, och specifikt minska fluktuationen. Det skulle innebära ett sätt att förbättra prestandan som bara kräver små modifikationer på infrastrukturen istället för att byta ut hela strukturer, som är miljömässigt och ekonomiskt kostsamt. LÄS MER

 5. 5. Projekteringsprocessen : Kontaktledning

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ivar Hedly; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER