Sökning: "Kontext"

Visar resultat 1 - 5 av 4050 uppsatser innehållade ordet Kontext.

 1. 1. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 2. 2. Solidaritet under omprövning? : En begreppshistorisk undersökning av Socialdemokraternas partiprogram 1960-2013.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felix Brundin; [2021]
  Nyckelord :Solidaritet; Begrepp; Socialdemokraterna; Partiprogram; Kontext;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the context in which the swedish Social Democratshave used the concept of solidarity and the inclusion of the concept. The method used is asmaller model of conceptual historical method and the material is the party programs from1960, 1990, 2001 and 2013. LÄS MER

 3. 3. Nyhetsmedia och upplyst förståelse : En kvantitativ studie om relationen mellan nyhetskonsumtion och politisk kunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Petrus Bertilsson; [2021]
  Nyckelord :Demokrati; nyheter; nyhetsmedia; politisk kunskap; upplyst förståelse; ansvarsutkrävande.;

  Sammanfattning : En politiskt kunnig befolkning är enligt många demokratiteoretiker en förutsättning för en välfungerande demokrati. Politisk kunskap hos medborgare ger dessa möjligheten att agera ansvarsutkrävande och rösta bort makthavare som anses ha förbrukat sin rätt till makt. LÄS MER

 4. 4. Jag kom, jag utsattes för moralpanik, jag segrade : en kvalitativ studie om moralpanik mot Youtube-kreatörer i dagens digitaliserade samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Gaiana Frangulyan; Gabriel Aas; [2021]
  Nyckelord :Moralpanik; folkdjävlar; digitalisering; fankultur; sociala medier; medielogik; fallstudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats: “Jag kom, jag utsattes för moralpanik, jag segrade. En kvalitativ studie om moralpanik mot Youtube-kreatörer i dagens digitaliserade samhälle” är skriven av Gaiana Frangulyan och Gabriel Aas vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet under HT 2020. LÄS MER

 5. 5. En kritisk diskursanalys av Språkporten 1 2 3 och Kontext 1 2 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Amir Pireva; [2021]
  Nyckelord :Swedish as a second language; teaching materials analysis; gender; culture and ethnicity;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the presence of female and male authors from a genderperspective and how different cultures and ethnicities were represented in three textbooks: SpråkportenSvenska som andraspråk 1 2 3, Kontext Svenska som andraspråk 1 and Kontext Svenska som andraspråk2-3. I have chosen to use a critical discourse analysis to answer my questions. LÄS MER