Sökning: "Kontextmedvetande datorisering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kontextmedvetande datorisering.

  1. 1. Lokaliseringsbaserade tjänster : En användar- och kontextcentrerad kartläggning av LBS

    Magister-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

    Författare :Andreas Bill; [2006]
    Nyckelord :LBS; LAS; Lokaliseringsbaserade tjänster; Kontextmedvetande datorisering; Användbarhet; Personlig integritet;

    Sammanfattning : Location-based services (LBS) contains of services helping users of finding positions of themselves or other objects. LBS applications can present information in varies types of ways, these could be threw speech, text, geographic symbols, photos etc. LÄS MER