Sökning: "Kontextuell design"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Kontextuell design.

 1. 1. User-centered design as a practice for digital governments : A case study of the process of applying for a work permit at the Swedish Migration

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Isabelle Granlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar utforska huruvida det finns spänningar i förhållandet mellananvändarcentrerad design och digitala statliga tjänster i Sverige genom en fallstudie avansökningsprocessen för arbetstillstånd vid Migrationsverket i Sverige. Fallstudieninkluderade två ostrukturerade intervjuer med designers, en kontextuell intervju med ensökande av arbetstillstånd, en dagboksstudie med en sökande och två semistruktureradeintervjuer med handläggare på Migrationsverket. LÄS MER

 2. 2. AI-systems möjligheter i enavancerad support- och industrikontext

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linn Olsson; [2019]
  Nyckelord :Case studie; Contextual design; DiCoT; AI-systems; UX-design; Fallstudie; Kontextuell design; DiCoT; AI-system; UX-design;

  Sammanfattning : En fallstudie för Siemens i deras supportorganisation där deras arbeteundersöks och dess möjligheter att nyttja ett AI-system för förbättringar.Detta undersöks med hjälp av teorier inom distribuerad kognitionsamt vad som finns tillgängligt inom AI-system likt chatbotar. LÄS MER

 3. 3. Hur bör LPHC-risker kommuniceras? - En studie om hur kontextuell framing påverkar beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Michelle Andersson; Mattias Tjernberg; [2019]
  Nyckelord :LPHC; Low-Probability High-Consequence; decision making; risk; prospect theory; expected utility theory; temporal construal; evaluability hypothesis; numeracy; responsibility aversion; framing; Låg-Probabilitet Hög-Konsekvens; beslutsfattande; Social Sciences;

  Sammanfattning : En av de mer komplicerade situationerna som beslutsfattare kan ställas inför är så kallade Low-Probability High-Consequence (LPHC) händelser. Dessa händelser representerar katastrofala risker med extremt låg probabilitet att inträffa, som exempelvis större skogsbränder. LÄS MER

 4. 4. Improving the information architecture at Boliden Group

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristina Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Information management; Information architecture; H.5.m. Information systems; Data flow architectures; communication management; Intranets;

  Sammanfattning : Architects design physical structures to allow visitors to perform certain actions. The same idea can be applied to the digital landscape [18]. LÄS MER

 5. 5. Designing dashboards – visualizing software metrics for Continuous Delivery

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fanny Chan; [2018]
  Nyckelord :Continuous Delivery; Software metrics; Dashboard design; Information radiator; Continuous Delivery; Mätvärden; Kontrollpanel; Informationsradiator;

  Sammanfattning : Feedback is an essential part of the software delivery process. Software metrics, as feedback, can give knowledge about the essential parameters that affect the software development process. An improved understanding of the software development process can facilitate more effective software management. LÄS MER