Sökning: "Kontextuell design"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Kontextuell design.

 1. 1. Mobile application design for contextual usability and operability in underground mines

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Manuela Tesanovic; Summia Al-mufti; [2020]
  Nyckelord :Application; Underground mine; Usability; Prototype;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to develop a usable mobile application prototype to be used in the underground mining environment. In order to fulfill the aim, the research question How can a mobile application be designed for usability with focus on operability for an underground mine? was researched, analysed and answered. LÄS MER

 2. 2. Does the devil wear Prada? A content analysis of costume design in video games as a tool for conveying narrative and functionality : A study concerning costume design and its current use in games

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Clara Swahn; Niki Eriksson; [2020]
  Nyckelord :costume design; video games; design trends; functionality; believability; narrative; Kostymdesign; datorspel; designtrender; funktionalitet; trovärdighet; narrativ;

  Sammanfattning : This study examines how costume design is used as a narrative and functional part of video game character design. The purpose being how costume design is currently utilized, what common design trends can be found and in which instances costume design goes against the functionality and believability of the character. LÄS MER

 3. 3. Bandit Algorithms for Adaptive Modulation and Coding in Wireless Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Romain Deffayet; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The demand for quality cellular network coverage has been increasing significantly in the recent years and will continue its progression throughout the near future. This results from an increase of transmitted data, because of new use cases (HD videos, live streaming, online games, ... LÄS MER

 4. 4. User-centered design as a practice for digital governments : A case study of the process of applying for a work permit at the Swedish Migration

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Isabelle Granlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar utforska huruvida det finns spänningar i förhållandet mellananvändarcentrerad design och digitala statliga tjänster i Sverige genom en fallstudie avansökningsprocessen för arbetstillstånd vid Migrationsverket i Sverige. Fallstudieninkluderade två ostrukturerade intervjuer med designers, en kontextuell intervju med ensökande av arbetstillstånd, en dagboksstudie med en sökande och två semistruktureradeintervjuer med handläggare på Migrationsverket. LÄS MER

 5. 5. Kontextuell helhet av 3D-printad träullsandwich - Från prefab till printning in-situ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Rasmus Lundberg; [2019]
  Nyckelord :3D-printing; additive manufacturing; wood; sandwich;

  Sammanfattning : Projektet syftar till att föreslå en rimlig riktning för hur additiva produktionsmetoder, alltså tillverkningsmetoder som använder lager-på-lager-teknik, kan tänkas påverka arkitekturen, att försöka sätta sig in i teknikerna och komma fram till vilken riktning som upplevs mest givande eller gångbar. Hur ska man nyttja potentialen med den nya tekniken på ett bra sätt? Jag har försökt ta fram en produkt som nyttjar potentialen hos de additiva produktionsmetoderna och som upplevs tänkbar för fullskalig realisering i byggsektorn i en närliggande framtid. LÄS MER