Sökning: "Kontextuell"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet Kontextuell.

 1. 1. Med grammatiken i skrivpraktiken. En aktionsforskningsstudie om ett försök att gå från traditionell till kontextuell grammatikundervisning i kursen Svenska 2

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anders Strindberg; [2022-12-14]
  Nyckelord :grammatik; skolgrammatik; traditionell grammatik; kontextuell grammatik; aktionsforskning; the LEAD principle; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med studien, vars ansats är aktionsforskning, är tudelat. Den syftar dels till att pröva att förändra min grammatikundervisningspraktik, från en traditionell och isolerad till en kontextuell och funktionell genomförd under en längre tid, dels till att producera kunskap genom en analys av denna förändringsprocess och dess utfall. LÄS MER

 2. 2. Designing Local Navigation for Chinese Populations : A qualitative study about how Chinese users’ local navigation preferences differ from the preferences of European users

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Julia Anna Chen; Yousef Modar Oudeh; [2022]
  Nyckelord :User experience; Interaction design; User interface; Local Navigation; User-centered design;

  Sammanfattning : The international communities of user interface, user experience and interaction designers are in an increasing need of considering Chinese users’ experiences when designing websites. China, along with other mandarin speaking populations, consists of a huge market. LÄS MER

 3. 3. Transforming towards “PaaS” offerings : Areas of concern for OEMs & Transformation Readiness Scale

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ali Jumaa; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the project is to investigate and gain knowledge about the process of transforming OEMs’ business structures from a transactional business to a result-oriented product service system or a performance as a service offering. Companies from various market segments have started to offer their customers result-oriented offerings to prolong the life cycle of their products and promote longer customer relationships to secure future business. LÄS MER

 4. 4. Object Detection via Contextual Information

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Lovisa Stålebrink; [2022]
  Nyckelord :computer vision; machine learning; object detection; deep learning; contextual information; transformers; document object detection; datorseende; maskininlärning; objektdetektion; djupinlärning; kontextuell information; transformer; detektering av dokumentobjekt;

  Sammanfattning : Using computer vision to automatically process and understand images is becoming increasingly popular. One frequently used technique in this area is object detection, where the goal is to both localize and classify objects in images. Today's detection models are accurate, but there is still room for improvement. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskors uppfattningar av professionens vårdkultur och dess utveckling.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anton Johansson; Markus Elg; [2022]
  Nyckelord :Ambulanssjukvård; ambulanssjuksköterska; fenomenografi; personcentrerad vård; vårdkultur.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ambulansspecifika professionens vårdkultur tycks vara präglad av det historiska arvet från tiden som beredskapsorganisation. Detta arv kan i ambulanssjukvården få konsekvenser i form av rollkonflikter, där personalens förväntningar om att hantera uteslutande svårt sjuka och skadade patienter inte infrias, vilket resulterar i negativ påverkan på empati, minskat engagemang och cynism. LÄS MER