Sökning: "Kontinuitet i omsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Kontinuitet i omsorg.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med pankreascancer och behovet av stöd från sjuksköterskan

  Magister-uppsats,

  Författare :Birgitta Pleil; Anna Sandberg; [2021-03-03]
  Nyckelord :Pankreascancer; omvårdnad; patientupplevelse; stöd; sjuksköterska; palliativ vård;

  Sammanfattning : Background: Patients who suffer from pancreatic cancer are often in great need of care and attention already when they get their diagnosis. The disease has a poor prognosis with a short expected survival. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans upplevelse av möjlighet att ge god vård på äldrevårdsmottagning -En intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katinka Stridh; Gisela Elledil; [2019]
  Nyckelord :Distriktssköterska; äldrevårdsmottagning; tid; personcentrerad vård; äldre personer; samverkan; god vård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gruppen äldre personer ökar och år 2050 beräknas antalet äldre personer 75 år eller mer att ha fördubblats sedan 2015. Folkhälsan behöver förbättras, särskilt för grupper med sämst hälsa och äldre personer tillhör en av dessa grupper. LÄS MER

 3. 3. Äldrevårdsmottagning - hur arbetar distriktssköterskan? En intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cecilia Karlsson; Jenny Kjellström; [2018]
  Nyckelord :Äldrevårdsmottagning; distriktssköterska; vårdcentral; specialmottagning; salutogenes; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Antalet äldre personer i Sverige har ökat och det finns ett behov av en sammanhållen vård och omsorg för äldre patienter. I Region Skåne finns äldrevårdsmottagningar på vårdcentraler. Syftet var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av hur de arbetar på äldrevårdsmottagning på vårdcentral. LÄS MER

 4. 4. ”En del barn behöver mer för att få lika mycket” - om inskolning, anknytning och omsorgsetik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann-Charlotte Holmström; Jeanette Rönngard; [2018]
  Nyckelord :anknytning; anknytningsmönster; förhållningssätt; inskolning; omsorg; tryggbas;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att söka svar på hur pedagoger i förskolan organiserar inskolningen för de yngsta barnen, så att barnet ska få en så trygg anknytning som möjligt till pedagogerna på förskolan. Vi vill även öka medvetenheten kring vilka faktorer som kan påverka inskolningsprocessen och hur detta kan påverka barnets möjlighet till att knyta nära känslomässiga relationer. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars erfarenheter av vården när deras barn befinner sig i livets slutskede: Det ofattbara - att ha ett barn i palliativ vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Nilsson; Malin Sahlberg; [2017-07-03]
  Nyckelord :Child; communication; end-of-life end of life; palliative care; parents; pediatrics; professional-family relations; support;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den pediatriska vården bär föräldrar ansvar för sitt barn och barn har rättigheter som vården ska upprätthålla. Palliativ vård är vård vid livets slutskede och bygger på att främja livskvalitet och lindra lidande för patienten och dess familj. LÄS MER